Zdravotnícke noviny

Názory

Záchranná zdravotná služba potrebuje reformu

13. máj 2020 - Niektoré ambulancie je potrebné transformovať na posádky rendez-vous
Do Národnej rady som kandidoval s programom, ktorý obsahoval súbor opatrení vychádzajúcich z praxe. Nešlo primárne o to, aby som sa politicky angažoval, skôr mi išlo o to, aby sa riešili problémy v záchrannej zdravotnej služby (ZZS), o ktorých sa roky rozprávalo a rozpráva. Som preto rád, že sa v programovom vyhlásení vlády objavila reforma akútnej a urgentnej zdravotnej starostlivosti. Vláda zavedie komunikačné, klinické a indikačné protokoly pre Operačné stredisko ZZS, navrhne reformu pohotovostných ambulancií, povinnú certifikáciu pre poskytovateľov akútnej a neodkladnej starostlivosti a monitoring so zverejňovaním kvalitatívnych ukazovateľov v akútnej a urgentnej starostlivosti, čo predtým chýbalo. Vláda chce zmeniť platobný mechanizmus pre ZZS, ktorý bude motivovať k väčšej efektivite a kvalite. 

Verím, že nový minister zdravotníctva spolu so svojím tímom okrem toho presadí aj ďalšie kroky, ktoré môžu priniesť zlepšenie a zefektívnenie poskytovania ZZS. Jedným z cieľov by mala byť zmena priority poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti posádkami ZZS zameraním sa na starostlivosť pri diagnózach a stavoch spadajúcich do definície diagnóz „kvintetu prvej hodiny“ (ako je bezvedomie, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, polytrauma, závažné poruchy dýchania). Tieto stavy by mali mať dosiahnuté posádkou ZZS do 480 sekúnd (8 minút) od vyslania na miesto zásahu, čo je nepísaným európskym štandardom. 

Druhým cieľom bude znížiť počet neprioritných výjazdov posilnením dopravnej zdravotnej služby či legislatívou, ktorá zabráni nadužívaniu ZZS, čo doposiaľ nebolo možné. Dôležitá je tiež zmena Operačného strediska ZZS s reformou indikačných kritérií pre výjazdy ZZS. Môj kolega Michal Weinciller nastúpil na post riaditeľa Operačného strediska ZZS v ťažkých časoch. Veľmi dobre vie, ako funguje systém záchrannej zdravotnej služby, a preto verím, že sa mu podarí zmeniť veci v prospech operátorov, záchranárov a hlavne pacientov. Systém riadenia operačného strediska sa musí zmeniť a verím, že teraz prišiel čas na zmenu. 

Posádky rendez-vous

V čase pandémie sa výrazne prejavujú problémy, o ktorých dlhodobo hovoríme. Máme nedostatok lekárov v ZZS. Niektoré ambulancie je potrebné transformovať na posádky rendez-vous tak, ako to funguje v zahraničí, kde lekár so záchranárom príde osobným autom na zásah, ošetrí pacienta a ak je potrebné, posádka RZP ho transportuje do nemocnice. Lekár je teda voľný a môže ísť v prípade potreby na ďalší výjazd, čo v súčasnosti nie je možné. Takto to funguje napríklad aj v Českej republike a boli by sme radi, keby sme v najbližšom čase začali zavádzať tento systém aj na Slovensku. Niektoré posádky RLP, ktoré sa dnes málo využívajú, by sa pretransformovali na posádky RZP.

Verím, že v spolupráci s poskytovateľmi, ministerstvom zdravotníctva a OS ZZS sa podarí vytypovať vhodné ambulancie a týmto spôsobom zefektívniť celý systém. Pandémia COVID-19 nám môže v tomto smere napomôcť. Mimoriadna situácia ukázala, aké je dôležité, aby mal štát viac bodov ZZS. Nie som úplným zástancom štátneho monopolu, ale v tejto situácii boli štátne záchranky promptnejšie, dokázali rýchlejšie reagovať a boli na zásahy pri COVID pacientoch pripravení skôr ako iní poskytovatelia, ktorí museli nakupovať ochranné prostriedky z vlastných zdrojov a pre niektorých to bol problém. Pri krízovom riadení práve štát a štátne orgány zohrávajú najdôležitejšiu úlohu. 

Certifikácia

SKZZ vníma aj ďalšie výzvy a úskalia, ktorým sa potrebuje krajina venovať. Považujeme za dôležité zavádzanie tzv. first responderov a verejných defibrilátorov do väčších obcí nad 500 obyvateľov. Aj pomocou európskych fondov vieme v každom meste vybaviť a vyškoliť osoby, ktoré budú po výzve operačného strediska až do príchodu záchranky poskytovať prvú pomoc. Stanica záchrannej služby nemôže byť všade, vyškolení laici áno. 

Komora záchranárov dlhodobo súhlasí s tým, aby sa dodržiavali podmienky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, preto sme za certifikáciu v ZZS. Niektorí záchranári dlhodobo upozorňovali na nedodržiavanie zamestnaneckých pomerov, aj 12-hodinových služieb. Ak má poskytovateľ šesť rokov prevádzkovať ambulancie ZZS a dostávať financie z verejného zdravotného poistenia, tak musí dodržiavať podmienky a musí byť pravidelne kontrolovaný, či dodržiava všetko, čo garantoval vo výberovom konaní.

Tieto témy bude SKZZ presadzovať aj naďalej. Samozrejme, teraz je prvoradé zvládnutie pandémie. Máme možnosť z eurofondov dovybaviť ambulancie ZZS, zabezpečiť ochranné prostriedky aj nové sanitky s ochrannými systémami, ktoré sa používajú pri pandémiách v zahraničí. Boli by sme radi, ak by mali záchranári namiesto jednorazových obleky na viac použití. V prípade väčších pandémií v budúcnosti budeme oveľa lepšie pripravení, ako sme boli teraz. 

Na čom nám vždy záležalo a ďalej bude záležať, je zlepšenie pracovných podmienok pre záchranárov, finančného ohodnotenia a možností sociálneho zabezpečenia pre záchranárov, tak ako to majú záchranári pracujúci v iných zložkách IZS. Veríme, že sa nám to podarí a minister Marek Krajčí bude prvý minister, ktorý sa reálne zasadí za zlepšenie postavenia záchranárov a nebude sa báť presadiť reformu ZZS, ktorá je po 15 rokoch naozaj nutná. Zástupcovia SKZZ mu budú určite nápomocní.
 
Sekcia: Názory Autor: Mgr. František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0