Zdravotnícke noviny

Názory

Vyššie platy aj právna ochrana pre záchranárov

28. február 2018 - Záchranári sú plne kompetentní riešiť život ohrozujúce stavy a vykonávať život zachraňujúce výkony.
O transformácii posádok  RLP na posádky RZP sa rozprávalo na ministerstve zdravotníctva SR v rámci projektového tímu ZZS a efektivita už dva roky. Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) sa tomu nebránila, lebo indikovanie výjazdov posádok RLP, kde bol potrebný lekár, je na úrovni 5 %. Na Slovensku je celkovo nedostatok lekárov a urgentológov je tiež veľmi málo.

SKZZ však nemala vedomosť, o aké stanice RLP pôjde a kedy sa to stane, lebo žiadosti na transformáciu posádok RLP na RZP dávajú poskytovatelia ZZS so súhlasom Operačného strediska ZZS.

SKZZ  sa však nepáči, ako niektorí ľudia zneužili túto tému a nepravdivými výrokmi strašia verejnosť, že teraz bude pacient ohrozený. SKZZ s týmto tvrdením nesúhlasí. Záchranári sú plne kompetentní riešiť život ohrozujúce stavy a vykonávať život zachraňujúce výkony. V prípade nutnosti vedia zabezpečiť dýchacie cesty, majú kompetencie na podávanie liekov, ktoré nemá okrem lekárov žiadne iné zdravotnícke povolanie. Posádky RZP v prípade nutnosti včas rozpoznajú stav vyžadujúci si intervenciu lekára,  ktorého si vyžiadajú od Operačného strediska ZZS. Do príchodu RLP alebo VZZS stav stabilizujú. V prípade potreby začnú resuscitáciu alebo vykonajú iné život zachraňujúce výkony.  Do budúcnosti sa dá zníženie počtu RLP staníc dostatočne nahradiť zavedením funkčného rendezvous systému, ktorý využíva nižší počet lekárov bez dopadu pre pacienta.

SKZZ však žiadala,  aby sa vyššia zodpovednosť prenesená na záchranárov, premietla do ich mzdy aj právnej ochrany. MZ SR tvrdí, že to bude riešiť, v čo záchranári pevne veria.
Sekcia: Názory Autor: Mgr. František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 89