Zdravotnícke noviny

Názory

VšZP vytvára dojem radikálnej zmeny úhrad pre špecialistov

13. február 2018 - Prečerpávanie limitov vo VšZP udáva 75,5 % kolegov, v poisťovni Dôvera 53,3 % a v poisťovni Union 67,1 % špecialistov. 
Musím upozorniť (keďže by sa poisťovne Dôvera a Union mohli ohradiť), že technicky, resp. účtovne pri týchto dvoch poisťovniach nadlimity netvoríme, lebo nadlimitné výkony hradia, ale zníženou cenou. Tá je závislá od plnenia určitých kritérií. Bavíme sa pri poisťovni Union pre prevažnú časť lekárov o 10 % pôvodnej ceny a pri poisťovni Dôvera sa môže cena pohybovať od 0 až do 100 %, pričom najviac kolegov sa pohybuje v pásmach od 50 do 70 % pôvodnej ceny.
VšZP sa trošku hrá s pojmami a vytvára dojem radikálnej zmeny úhrad, ale...
Bezlimitný stav v pravom zmysle slova je stav, ak všetky výkony, ktoré lekár doteraz vykonal a pre presiahnutie limitu ich nemal uhradené, ich uhradené bude mať. To znamená uhradené v cene obvyklej, teda identickej, ako je výkon uhradený v prípade, že sa zmestí do limitu.  

Prvý návrh

Musíme povedať, že úmysel VšZP, ktorý nám prezentovali v úvode rokovaní, bol výborný. Po preštudovaní ekonomických argumentácií z našej strany prišli s materiálom, ktorý plne akceptujeme, a to minimálny príjem na prevádzku štandardnej ambulancie ŠAS vo výške 5 600 € mesačne na rok 2018. V tejto výške je zahrnutý príjem lekára a sestry identický ako v nemocnici, nevyhnutné náklady na prevádzku ambulancie, nie je zahrnutý dopravný prostriedok ani žiadne odmeny pre konateľa spoločnosti, ani iné „sporné položky“. Proste čistý minimálny nevyhnutný náklad. Ak sa bude platba za dostupnosť odvíjať od tejto kalkulácie, tak nemáme výhrady a plne a s nadšením súhlasíme.

Najnovšie rokovanie

Na poslednom rokovaní sme však už zachytili, že výsledok kalkulácie len na 10 odborností bol taký, že by len pre ne minuli všetky prostriedky určené  pre celú ŠAS. Naša reakcia bola jediná možná: „Ste štátna inštitúcia, váš hlavný akcionár je štát, z uvedeného je jasné, že nie ste schopní zabezpečiť zmluvných špecialistov v rozsahu, ktorý je potrebný na ich nevyhnutné minimálne nákladové zabezpečenie. Musíte prosto atakovať ministerstvo financií! Nie je možné v čase, keď je historicky najnižšia nezamestnanosť, štátu sa darí a kasa je plná, schváliť historicky najnižšie odvody za poistencov štátu.“
Na základe uvedeného je jasné, že ak neprídu dodatočné zdroje od štátu, nie je možné paušálnu úhradu odvádzať od kalkulovaných nevyhnutných nákladov. Potom však to, čo navrhuje VšZP, nie je bezlimitný stav v definovanom zmysle slova. Máme obavu, že to jednoducho dopadne tak, že VšZP bude mať rovnaký balík prostriedkov a potom paušálna úhrada bude vychádzať zo zazmluvneného limitu (inak im to finančne nevyjde).

Výpočet

Napríklad si predstavte, že doteraz ste dostali mesačne na ambulanciu od VšZP 3 000 € za výkony. Návrh VšZP je taký, že 70 % úhrady (ak nebude viac peňazí) z doteraz hradenej sumy dostanete ako paušálnu úhradu (70 % z 3 000 € je 2 100 €), a tých zvyšných 900 € musíte nabodovať na výkonoch, ktorých hodnota však bude znížená na 30 % súčasného stavu. Teda výsledok je, že dostanete rovnako ako predtým 3 000 €, len s tým rozdielom, že ak ste predtým bodovali mesačne 4 000 € a platili vám 3 000 € – technicky a účtovne ste evidovali nadlimit 1 000 € mesačne. Teraz dostanete rovnaké peniaze, urobíte rovnakú prácu, ale technicky bude nadlimit znížený na 30 %!!!! Teda VšZP sa bude chváliť poklesom nadlimitov o 70 %, čo matematicky bude sedieť, len to neznamená, že lekárom sa uhradilo 70 % nadlimitov. Lekári nedostanú viac ako doteraz a ani sa nezmení dostupnosť ŠAS pre poistenca.
Ak model skĺzne do tohto, s tým nemožno súhlasiť!

Plná úhrada

Musíme povedať, že za paušálnu úhradu bojujeme, lebo špecialista je vo veľkej  neistote. Ak na mesiac ochorie, jeho príjem je nula eur, ale náklady na ambulanciu hradiť musí. Ak však nebude paušálna úhrada vychádzať z kalkulovaných nákladov na prevádzku ambulancie, nemožno súhlasiť s poklesom cien výkonov na 30 % súčasnej hodnoty.
V tomto prípade budeme presadzovať model:
·        70 % paušálna úhrada z dohovoreného zmluvného limitu 
·        zachovanie ceny výkonov – teda bez poklesu
·        30 % úhrada výkonová do výšky 100 % limitu, ale v pôvodných  cenách
·        riešenie nadlimitných výkonov: ideálne v plnej výške, respektíve podľa modelu poisťovne Dôvera
  
Teda lekár bude mať garantovanú úhradu 2 100 € aj pre prípad, že ochorie. Vykazovať bude v pôvodných cenách – teda ak vykáže v mesiaci, keď bol chorý, 500 €, tak dostane paušál 2 100 €. Ak vykáže v plnom mesiaci 3 500 €, dostane 2 100 € v paušálnom režime a 900 € za výkony, ktoré prekročili paušál. A ak sa bavíme o nelimitnom stave, mal by dostať aj tých 500 €, čo reálne odpracoval, v plnej úhrade. Ak zavedieme aspoň úhradu nadlimitu podľa modelu poisťovne Dôvera, je to úhrada v redukovanej výške, čo de facto nie je reálny bezlimitný stav, ale je to lepšie ako stav súčasný. 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Andrej Zlatoš, viceprezident ASL SR pre ŠAS
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 86