Zdravotnícke noviny

Názory

Vedeniu sestier chýba sebareflexia

4. marec 2016 - Internetový prieskum pre o. z. Slovenský pacient signalizuje, že požiadavky sestier považuje za oprávnené 73,6 percenta respondentov, pracovné podmienky sestier vníma ako nevyhovujúce 61,2 percenta.
O niečo menej opýtaných, 68,2 percenta súhlasilo s nátlakom, hoci 67,4 percenta pociťovalo aj čiastočné ohrozenie.

Odvolať neschopných

Vážim si iniciatívu združenia, ktoré začalo prieskum v čase, keď predstavitelia sesterských organizácii v rámci jednej z vyčkávacích taktík dopustili schválenie zákona o poskytovateľoch a štátneho rozpočtu.

Nie všetci majú vedomosti o tvorbe legislatívy, o tom, či je alebo nie je reálne zmeniť po schválení kľúčového zákona roku zákony, čo je či nie je reálne možné presadiť pred voľbami a po ukončení zasadnutia parlamentu.

Odvahy je v spoločnosti málo. Ľudia majú radi hrdinstvo tých, ktorí dokážu prelomiť bariéru strachu, čestne, odhodlane bez vytĺkania osobných výhod, politického kapitálu bojovať za právo a spravodlivosť utláčaných. Keď však zistia, že to tak nie je, karta sa rýchlo obráti.

To platí aj v prípade výpovedí sestier. Ľudia nechápu, čo bolo cieľom, lebo okrem miezd bol zvyšok nejasný. Vidia za tým skôr vytĺkanie osobného a politického kapitálu, amatérizmus, neschopnosť, nezodpovednosť, zneužívanie ľudí vo vlastných radoch, absenciu sebareflexie.

Napriek kapitulácii vedenie komory tvrdí, že „akcia podávania hromadných výpovedí mala veľký význam, pretože sestrám a pôrodným asistentkám sa konečne podarilo nahlas poukázať nielen na vážnu situáciu v zdravotníctve, ale aj na dôležitosť ich práce v spoločnosti“.

Ak by sa uskutočnil prieskum, mapujúci podporu verejnosti po tejto zbabranej akcii, dopadol by katastrofálne. Nie pre sestry, ale pre ich komorové a odborárske vedenie.

Stačí sa pozrieť na diskusie pod vyhlásením o „úspešnosti“ výpovedí. „Akcia bola uskutočnená s veľkými stratami a nemala žiadny význam. Štrajk bol neúspešný a narobil veľa škody pre ďalšie obdobie. Ľudia, odkázaní na zdravotnícke služby vedia aj bez toho na základe vlastných skúseností, v akom stave zdravotníctvo je.

Ak je toto výsledok štrajku s veľkým významom, tak mala význam táto politicky motivovaná akcia akurát pre sestry, ktoré získali nové pracovné miesta a nie pre tie, ktoré kvôli svojej naivite skončili na úradoch práce. Ak si Iveta Lazorová myslí, že sestry, ktoré zostali doma si myslia, že ich akcia mala význam, tak je sadistka.

A keď s Monikou Kaveckou nevie robiť prácu bez toho, aby boli obete ich činnosti, tak by mali odstúpiť a nerobiť predčasné uzávery. Až takúto potupu si naivné sestry nezaslúžia.

Ak majú rozum, tak okamžite novými voľbami odvolajú z funkcií obe neschopné predstaviteľky. To by bolo jediné rozumné, čo by mohli urobiť. Dúfam, že pre mnohých to je poučenie. Som zvedavý, či sú sestry schopné takéhoto racionálneho kroku.“

Výber vhodných delegátov

Verejnosť vyzýva sestry, aby si v prvom rade urobili poriadok vo vlastných radoch, vo vedení organizácií. Ak to neurobíme, nemáme šancu v budúcnosti presadiť naše oprávnené požiadavky. Súhlasím, rovnako však viem, že súčasnému vedeniu chýba sebareflexia, prevzatie zodpovednosti za všetko, čo sa udialo, či už v akcii výpovede, alebo za posledné štyri roky.

Prebiehajú valné zhromaždenia regionálnych komôr, kam chodia zástupcovia rady komory, prípadne prezidentka. Cieľ je presvedčiť sestry o úspešnosti akcie výpovede, ustrážiť, aby na snem šli vhodní delegáti podľa ich výberu, ktorých nebude problém zmanipulovať, aby neohrozili ich pozície.

Také praktiky nie sú ojedinelé, rovnako ako zastrašovanie, direktívne konanie, arogancia, ignorovanie iného názoru, a pritom skrývanie za chrbty členov rady, ktorí sa v priebehu dvoch rokov postupne vzdávajú funkcií.

Dlho im nevydržia ani tvrdenia, že orgány komory fungujú lepšie ako pod mojím vedením, lebo v tom čase neodstúpil ani jeden člen rady a na zasadnutiach boli na 99 percent prítomní. Stavovskú a politickú pôdu som považovala za nesmierne dôležitú pre naše zjednocovanie, odborný rast, napredovanie, presadzovanie kľúčových požiadaviek, ktoré prispejú k skvalitňovaniu starostlivosti, zlepšovaniu podmienok pri výkone povolania, sociálneho a spoločenského statusu sestier.

Komora funguje na báze dobrovoľnosti, mnohé sme neľutovali desaťročia do nej investovať čas, rozum, srdce s vierou, že prispejeme k dosiahnutiu cieľov, nielen v prospech stavu, ale hlavne pacientov. Už dvadsaťšesť rokov je komora jediný legitímny priestor na dosahovanie týchto cieľov. Nedajme si ho vziať, aj kvôli úcte voči tým, ktorí ho budovali, aj kvôli zodpovednosti voči tým, ktorí prídu po nás.

Aprílový snem komory by mal byť kľúčový. Verím, že na valných zhromaždeniach sa zúčastní viac delegátov, ktorí dokážu prelomiť strach, nepatriaci na pôdu stavovskej organizácie. Verím, že máme dosť zdravého rozumu a cti na prijatie racionálnych rozhodnutí.

Sú len dve možnosti – vyzvať prezidentku a orgány komory, aby prevzali zodpovednosť za výpovede a činnosť a odstúpili, a zvolať mimoriadny volebný snem. Alebo ponechať orgány komory vo funkciách a vyhlásiť voľby prezidentky, rady, kontrolného výboru na rok 2017. Na budúci rok by sa mala voliť iba prezidentka, čo narúša kontinuitu, lebo funkčné obdobia orgánov komory sú štvorročné.

Je to schodnejšia cesta, lebo prevziať komoru v súčasnom stave by bolo takmer samovraždou pre všetkých, ktorí by sa ujali funkcií tento rok. A nezabudnime na voľby – politici po ich skončení rýchlo zabúdajú na to, čo pre nich občania pred voľbami urobili, ale nikdy nezabudnú na to, keď ich pred voľbami podrazili.

Sekcia: Názory Autor: PhDr. Mária Lévyová, exprezidentka SK SaPA
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 138