Zdravotnícke noviny

Názory

V červenej knihe

20. marec 2019 - Nie všetkým sestrám a pôrodným asistentkám stúpla mzda o 10 – 16 % tak, ako to uviedlo MZ
Na základe prieskumu, ktorý realizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA ) v mesiaci február, len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo k zvýšeniu miezd tak, ako to mediálne prezentovala ministerka zdravotníctva v októbri minulého roka. S ľútosťou musíme konštatovať, že sa opäť potvrdilo staré známe heslo politikov: nikto vám nedá viac, ako vám ja môžem sľúbiť,  pretože len u 33,60 % sestier a pôrodných asistentiek došlo k zvýšeniu základnej zložky mzdy v plnom rozsahu.

Naopak – 35,70 % respondentov uviedlo, že u nich nedošlo k žiadnej úprave a ich základná zložka mzdy nedosahuje ani zákonom stanovené minimum. 22,70 % opýtaných potvrdilo, že síce im zamestnávatelia základnú zložku mzdy zvýšili v plnom rozsahu, ale odobrali/znížili im osobné ohodnotenie a iné príplatky, alebo im mzdu len dorovnali. 7,90 % sestier uviedlo, že ich základná zložka mzdy dosahovala zákonom stanovenú výšku už pred novelizáciou zákona, a preto sa ich zvyšovanie miezd vôbec nedotklo. Z nášho prieskumu je zjavné, že nie všetkým sestrám a pôrodným asistentkám stúpla mzda o 10 – 16 % tak, ako to uviedlo pri svojej mediálnej kampani MZ SR. 

Zvyšovanie miezd malo byť pre sestry a pôrodné asistentky citeľné podľa vyjadrenia ministerky Kalavskej vo februári, pričom pravdepodobne sestrám v ambulantných zdravotníckych zariadeniach platy neporastú v dôsledku neochoty ich zamestnávateľov podpísať tzv. memorandum, ktoré avizovala ministerka zdravotníctva. Môžeme potvrdiť, že sa tak nestalo ani u väčšiny sestier s magisterským stupňom vzdelania, ktoré sú zároveň aj špecialistky, majú minimálne päť rokov praxe a mali by riadiť ošetrovateľské tímy. Je nám veľmi ľúto, že politicky nedokážeme dosiahnuť so zamestnávateľmi zhodu pri zlepšovaní pracovných a mzdových podmienok sestier a pôrodných asistentiek napriek tomu, že situácia je veľmi vážna. Zamestnávatelia si zákon vykladajú po svojom, prípadne sa snažia hľadať rôzne dôvody na to, aby nemuseli mzdy zvyšovať na zákonom stanovené minimum, a to i napriek tomu, že sestier a pôrodných asistentiek je ako šafranu a možno ich čoskoro budeme hľadať v „červenej knihe ohrozených druhov“ na Slovensku. 
 
Sekcia: Názory Autor: Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.je prezidentka SKSaPA
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 120