Zdravotnícke noviny

Názory

Už iba felčiari chýbajú

22. máj 2018 - So sestrami naše zdravotníctvo zachádza, jemne povedané, nešetrne. Ich pracovné a mzdové podmienky sú dlhodobo neudržateľné.

V rámci prístupových rokovaní Slovensko pristúpilo na požiadavky Európskej únie, že sestry musia absolvovať buď trojročné vysokoškolské štúdium, alebo trojročné pomaturitné nadstavbové štúdium. Začiatkom roku 2002, počas pôsobenia ministra R. Kováča bola zákonom stanovená povinnosť, že sestra musí mať vysokú školu.   Možno to tak nemuselo byť, v tom čase neboli úplne jasné pravidlá ani v starých krajinách EÚ, možno to mali vyrokovať inak, neviem.

Avšak následné Smernice 2005/36/ES  a  neskoršia 2013/55/EÚ úplne presne definovali podmienky, ktoré musí spĺňať vzdelávanie sestier. Stále platí- alebo bakalár, alebo diplomovaná sestra a nič iné. Navyše od roku 2002 všetky nové sestry museli absolvovať toto štúdium, čo je to vlastne celá jedna ľudská generácia. Ako k tomu prídu, keď počúvajú, že to vlastne netreba, ako to tvrdí koalícia?

Keď si sestry vybojovali zákonom garantované lepšie mzdové podmienky, na návrh lekárskej komory zákon Ústavný súd zrušil. Vinu tak trocha nesú aj samotné sestry, neskoro si založili vlastné odbory, ktoré navyše tak hlúpo vymysleli  protest vo forme výpovedí, že to skončilo fiaskom.

Navyše pri voľbe niektorých prezidentiek komory sestry nemali vždy šťastnú ruku. Ale dobre, zvolili si sami.

Keď však parlament schválil, že zdravotní asistenti, teda tí, čo majú obyčajnú maturitu, môžu pracovať na ambulanciách ako takzvané praktické sestry, myslím, že čaša sa preliala. Nestačí sestry ponižovať mizernými platmi, treba znevážiť aj ich vzdelávanie. To, že tie praktické sestry budú môcť pôsobiť iba u nás, pričom v iných krajinách EÚ budú stále iba zdravotní asistenti, akože nevadí. Veď tu ich potrebujeme vykorisťovať...

Túto hlúposť môžeme doviesť  do dokonalosti. Navrhujem, aby dentisti  nahradili stomatológov, a aby sme zaviedli špeciálny druh pomaturitného  nadstavbové štúdia, maximálne tak dva roky, ukončené titulom diplomovaný felčiar. Ušetríme peniaze na výplatách, na pacientoch aj tak nezáleží. Navyše ako bonus, felčiari by mohli nahradiť nielen lekárov v ambulanciách, ale   dokonca aj v zdravotníckom výbore parlamentu, pretože oni  tento nezmysel s praktickou sestrou vymysleli a presadili. Hanbím sa za nich.

MUDr. Rudolf Zajac

 

Sekcia: Názory Autor: MUDr. Rudolf Zajac
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 81