Zdravotnícke noviny

Názory

Umelá inteligencia spraví zdravotníctvo humánnejším

2. október 2019 - Lekári ani sestričky sa nemusia báť umelej inteligencie ako zlodeja ich pracovných miest.
Moja mama vedie úspešnú ambulanciu praktického lekára. Zamestnáva dve sestričky, ktoré, okrem ich obvyklej práce, musia vybavovať aj telefonickú komunikáciu. Väčšinu tejto komunikácie tvoria hovory typu „Dokedy dnes pani doktorka robí?“ alebo „Kedy bude mať pani doktorka najbližšie dovolenku?“ A podobné neustále sa opakujúce otázky. Už onedlho však bude možné nasadiť chatbot, ktorý na tieto otázky bude inteligentne odpovedať. Na Slovensku však zatiaľ bráni rozvoju tohto systému slovenčina.

Toto je biznis stránka použitia umelej inteligencie pre lekárov. Z odborného hľadiska je však oveľa zaujímavejšie použitie v diagnostike. K tomu je vhodné vysvetlenie niekoľkých základných pojmov. Umelá inteligencia je podoblasť počítačovej vedy, ktorá sa zaoberá vývojom strojov vykazujúcich inteligenciu podobnú tej ľudskej. Túto inteligenciu je možné dosiahnuť pomocou metódy zvanej strojové učenie. Jedným príkladom je rozoznávanie objektov na obrázkoch, čo je počítačovo veľmi zložitá úloha, keďže počítač obrázok nevidí komplexne, ale len ako zhluk pixelov rôznych farieb. Pri tréningu je počítaču podsunuté obrovské množstvo označených obrázkov, na základe ktorých sa sám naučí, čo sa na nich nachádza. Následne to na ďalších obrázkoch vie sám identifikovať.

Hneď je zjavné, že daná metóda má v zdravotníctve veľké uplatnenie, a to konkrétne pri diagnostike. Posúdiť, či je niečo patologické, vyžaduje rokmi trénovaného odborníka a aj ten si často vyžiada názor kolegu. Pričom správna identifikácia je kritická a môže byť otázkou života a smrti. Už v súčasnosti poráža umelá inteligencia skúsených doktorov pri určení diagnózy, viac na: https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2018/07/02/ai-defeats-elite-doctors-in-diagnosis-competition/.

Umelá inteligencia, konkrétne jej podoblasť spracovanie prirodzeného jazyka (NLP), pomáha lekárom už v súčasnosti pri naštudovaní rozsiahlych lekárskych materiálov, identifikovaní súvislostí a odporučení najvhodnejšej liečby. Kým človek dokáže prečítať jednu stranu za niekoľko minút, umelá inteligencia dokáže za ten čas absorbovať vedomosti z celej knižnice. V budúcnosti bude bežné, že lekár skonzultuje svoj liečebný postup online s umelou inteligenciou.

V súčasnosti takéto riešenie ponúka IBM Watson a používa ho napr. Svet zdravia. Systém IBM Watson for Oncology využívajú onkológovia zo siete nemocníc Svet zdravia pri nádorových ochoreniach, a tak majú možnosť overiť si správnosť navrhovanej liečby aj pomocou umelej inteligencie a na základe medzinárodne overených postupov. Za definitívne rozhodnutie o výbere liečby stále zodpovedá lekár.

Počítačový systém bol počas prvého roka lekármi najviac využívaný pri rakovine prsníka (38 percent pacientov), rakovine hrubého čreva (14 percent pacientov) a rakovine pľúc (14 percent pacientov). Z hľadiska veku je zase najviac zastúpená skupina 60- až 69-ročných pacientov.
Pre budúci rozvoj umelej inteligencie v zdravotníctve je dôležitá dostupnosť anonymizovaných pacientskych dát, z ktorých sa môže učiť.

Lekári ani sestričky sa nemusia báť umelej inteligencie ako zlodeja ich pracovných miest, nakoľko v konečnom dôsledku bude za určenie diagnózy a liečebného postupu zodpovedať stále lekár. Čas uvoľnený pre zdravotnícky personál umelou inteligenciou bude využitý na humánnejší prístup k pacientom.
Sekcia: Názory Autor: Martin Spano, počítačový vedec, člen expertného tímu pre stratégiu rozvoja umelej inteligencie na Slovensku
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 159