Zdravotnícke noviny

Názory

Transformácia záchraniek môže byť príkladom pre ostatných

5. marec 2018 - Verím, že zmena tých RLP posádok, kde nebol lekár využívaný, na posádky typu RZP, nebude mať na pacientov pri ošetrení žiadny vplyv. 
Na Slovensku zo zákona fungujú tri typy záchraniek – k dnešnému dňu spolu 87 posádok pozemnej rýchlej lekárskej pomoci (RLP), 186 posádok pozemnej rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a 7 posádok vrtuľníkovej lekárskej záchrannej zdravotnej služby. Posádky RZP sú dvojčlenné a tvorí ich zdravotník – vodič, ktorý vedie sanitku a zdravotnícky záchranár, ktorý ošetruje pacienta. Trojčlenné posádky RLP majú na palube do plusu ešte lekára. Každá posádka je k dispozícii nepretržite, 365 dní v roku. Uvedené počty posádok a ich zásahy sa pravidelne prehodnocujú, aby sa vedelo ich rozloženie prispôsobiť aktuálnym potrebám obyvateľstva. Naposledy sa počet posádok RLP menil v roku 2016, keď sa na základe vyhodnotenia aktuálnej potreby pridala lekárska posádka v Banskej Štiavnici. Počet posádok RLP sa naposledy znižoval v roku 2013, teda pred piatimi rokmi.

Zmena posádok RLP na posádky RZP (transformácia) sa vždy zrealizovala len tam, kde sa na základe štatistík ukázalo, že RLP nie je využívaná na zásahy vyžadujúce lekára. Záchranky totiž do posádky RLP lekárov vždy zabezpečovali, lekári sa zúčastňovali všetkých zásahov týchto posádok, ale neboli v praxi potrební. Volania na tiesňovú linku v lokalitách stransformovaných posádok RLP boli totiž také, ktoré prevažne lekára nepotrebovali a na zásahy boli preto vysielané prevažne okolité posádky RZP. Posádka RLP teda často zostávala nevyužitá na stanovisku. V prípadoch, keď aj bola na zásah vyslaná posádka RLP, reálna diagnóza a stav pacienta si lekársky zásah zväčša nevyžadovala a ošetrenie pacienta v plnom rozsahu zvládal prítomný zdravotnícky záchranár, ktorý je členom posádok RLP.
 
Profesionáli
 
Dôležitá pre pochopenie celej situácie je tiež skutočnosť, že zdravotnícki záchranári v posádkach záchraniek sú dnes v prevažnej väčšine vysokoškolsky vzdelaní profesionáli, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Ich počty dopĺňajú zdravotné sestry s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe. Všetci zdravotnícki záchranári v zmysle platných zákonov zasahujú pri akomkoľvek vážnom akútnom zdravotnom stave pacienta, môžu používať všetky zdravotnícke prístroje v sanitke, môžu pacienta plnohodnotne vyšetriť, priamo na mieste zásahu môžu pacientovi podávať potrebné lieky a samostatne rozhodujú o tom, do ktorej nemocnice a na aké oddelenie bude pacient prepravený za účelom ďalšej liečby.

V súbehu s transformáciou tiež ministerstvo zdravotníctva mierne zvyšuje kompetencie zdravotníckym záchranárom. Súčasné kompetencie záchranárov, ktoré platia už takmer 12 rokov, umožňujú záchranárom podávať mnoho liekov a riešiť tak aj relatívne komplikované zdravotné stavy pacienta. Keďže však za posledných 10 rokov si väčšina záchranárov doplnila vysokoškolské vzdelanie, mierne zvýšenie ich právomocí je dnes na mieste. Súčasnou úpravou kompetencií zdravotníckych záchranárov sa tiež odstraňujú niektoré nelogické ustanovenia príslušnej vyhlášky MZ SR, napríklad že vyštudovaný záchranár nemohol podať pacientovi liek proti teplote, ktorý je inak voľne predajný bez receptu v lekárni aj pre laikov.

Verím, že zmena tých RLP posádok, kde nebol lekár využívaný, na posádky typu RZP, nebude mať na pacientov pri ošetrení žiadny vplyv. Transformácia totiž nastala len v tých miestach, ktoré zostávajú aj naďalej dostatočne pokryté okolitými posádkami RLP. To znamená, že ak si stav pacienta bude vyžadovať zásah lekára, posádka RLP k pacientovi dorazí krátko po príchode najbližšej posádky RZP.
 
Príklad pre ostatných
 
Som presvedčený, že jednotliví poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby presne vedia, v ktorých posádkach RLP je lekár väčšinu času nevyužitý. Z ich hľadiska by bolo najjednoduchšie ponechať status quo a poberať aj naďalej od poisťovne platby na lekárske posádky, ktoré sú o približne 200-tisíc eur ročne vyššie ako platby na záchranárske posádky. To, že poskytovatelia ZZS po spoločnej analýze s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby identifikovali posádky, ktoré sú plne schopné zabezpečovať zásahy aj ako posádky RZP, a sami si tak dobrovoľne znížili pravidelné mesačné platby od zdravotných poisťovní, považujem za príklad aj pre iné oblasti zdravotníctva.

Stále je totiž na Slovensku v zdravotníctve veľa oblastí, kde ušetrené zdroje (personálne aj finančné) môžu viesť k väčším benefitom, ako nepretržitá prítomnosť lekára v posádke záchranky na tých zásahoch, ktoré plnohodnotne vedia zvládnuť aj zdravotnícki záchranári. Zdravotnícki záchranári posádok RZP už v súčasnosti riešia väčšinu zásahov na Slovensku samostatne a ako takí sú chrbtovou kosťou celej záchrannej zdravotnej služby. Rovnako je to v okolitých krajinách, v Česku, Maďarsku či Rakúsku.
Sekcia: Názory Autor: PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 91