Zdravotnícke noviny

Názory

Tohtoročná pandémia zmenila scenár osláv sestier

20. máj 2020 - Rok 2020 je pre sestry významným rokom. 
Rok 2020 je pre sestry významným rokom. Celý svet si 12. mája pripomenul 200. výročie narodenia Florence Nightingalovej, ktorá sa považuje za zakladateľku moderného ošetrovateľstva.

Florence Nightingalová, ako budúca reformátorka zdravotníctva, získala vedomosti z filozofie, histórie, klasickej literatúry, hudby. Vynikala v matematike a štatistike. Učila sa aj cudzie jazyky – latinčinu, gréčtinu, francúzštinu, nemčinu, taliančinu. Zaujímali ju správy o nemocniciach, stále študovala dostupné materiály o verejnom zdravotníctve, hygiene, a to všetko v 19. storočí.

V roku 1853 sa stala predstavenou Ústavu pre starostlivosť o choré šľachtičné v Londýne, ktorý zmodernizovala. Navrhla výťah na dopravu jedla na poschodie, vymyslela signalizačné zariadenie od lôžka pacienta, pričinila sa o to, aby teplá voda bola dostupná v celej nemocnici, vytvárala pavilóny pre pacientov s rovnakými diagnózami.

Táto „Dáma s lampou“, ako ju nazývali pacienti vo vojenskej nemocnici v Scutari počas krymskej vojny, kam prišla v roku 1854 s tridsiatimi sestrami, svojimi organizačnými zásahmi podstatne znížila úmrtnosť v uvedenej nemocnici. Presadzovala čistotu, hygienu, svetlo, teplo, čistý vzduch, zfunkčnila kanalizáciu, kládla dôraz na ľudskosť a empatiu. Pacientov v ťažkom stave umiestňovala čo najbližšie k miestnosti sestier, bojovala za práva pacientov, postarala sa aj o ich sociálne záležitosti, aby chorí a ranení vojaci dostávali nemocenské dávky. Prakticky využila grafy, diagramy a štatistiku. Zdroje uvádzajú, že úmrtnosť ranených vojakov znížila zo 47 % na 2 %, a to v čase, keď neboli dostupné lieky.

V roku 1860 otvorila školu pre ošetrovateľky a jej zameranie a spôsob výučby boli prelomové, školu navštevovali i mnohé cudzinky (Dánky, Nemky, Fínky, Švédky, Francúzky). Kniha Zápisky o ošetrovateľstve sa stala alfou a omegou v novodobom profesionálnom ošetrovateľstve. 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Florence Nightingalovej Svetová zdravotnícka organizácia v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) spustili medzinárodnú kampaň „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo dneška), ktorej cieľom je zviditeľňovanie ošetrovateľstva a zvýraznenie nenahraditeľnosti sestier a pôrodných asistentiek v zdravotnej starostlivosti na celom svete. Ako pri každom významnom výročí sestry plánovali aj oslavovať, spomínať, hovoriť o tom, aké je ich miesto a postavenie v udržiavaní a prinavracaní zdravia našim občanom, o nespochybniteľných prínosoch povolania sestry a pôrodnej asistentky pre slovenskú spoločnosť. 

Tohtoročná pandémia zmenila scenár osláv. O dôležitom postavení sestier sa spoločnosť už niekoľko týždňov presviedča „naostro“. Sestry nasadzujú svoje zdravie i životy v starostlivosti o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, idú do prostredia aj mimo nemocnice, kde je toto ochorenie, idú do ohniska nákazy, domov prichádzajú s vedomím, že nemôžu vylúčiť vlastné infikovanie a následne infikovanie príbuzných, ostávajú v karanténach. Mnohé sestry prežili Medzinárodný deň sestier (12. 5.) v „skafandroch“, s otlačenými tvárami od masiek, ktoré pripomínajú jazvy. Treba spoločnosť ešte viac presviedčať o dôležitosti povolania sestry v spoločnosti? Ak nie, tak si ich vážme. Vážme si ich spoločenským i finančným ohodnotením. Paradoxom je, že povolania, ktoré zarábajú 10-, 100-krát viac ako sestry, nestoja v prvej línii v boji s koronou či COVID-om, neposkytujú náročnú ošetrovateľskú starostlivosť takto infikovaným pacientom na umelej pľúcnej ventilácii. Od dnešného postoja k sestrám sa odvíja aj záujem o toto povolanie v budúcnosti. A, prosím, už zabudnime na to, že rady našich sestier doplnia sestry z Kuby a Ukrajiny. A tiež prijmime fakt, že žijeme v Európskej únii, a teda aj nás sa dotýkajú smernice EÚ vrátane smernice o vzdelávaní a vzdelaní povolania sestra, ktoré nemôže meniť slovenský parlament, slovenská vláda, ministerstvo a tobôž nie spoločnosti iných profesií. Funkčný multidisciplinárny tím, ktorý je nevyhnutný pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi, musí byť založený aj na vzájomnom rešpektovaní.

Verím, že pandémiu spoločnými silami zvládneme a všetok odborný potenciál sestier sa zužitkuje v prospech našich pacientov tak ako v mnohých krajinách. Programové vyhlásenie vlády je toho predpokladom. 
Sekcia: Názory Autor: PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0