Zdravotnícke noviny

Názory

Tieňové názory

27. november 2019 - Žiadny šéf rezortu zdravotníctva doteraz nepredložil ani len k diskusii nejaký návrh štátnej koncepcie zdravotníctva na obdobie cca 10-15 rokov. 
Zdravotníckym novinám sa podarilo usporiadať zaujímavé diskusné stretnutie tieňových ministrov zdravotníctva. Politické strany súčasnej koalície zastúpenie nemali aj keď pozvanie dostali vrátane ministerky Kalavskej, ktorá sa nezúčastnila ani v zastúpení.
Každý zo zástupcov politickej strany si prezentoval svoju agendu, pričom v celku podstatným problémom, na ktorý väčšina prítomných viac-menej poukázala, je predvídateľnosť financovania nášho zdravotníctva. Tento problém asi nabral na aktuálnosti aj kvôli predkladanému rozpočtu kapitoly MZ SR na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady SR, asi poslednú schôdzu parlamentu v tomto volebnom období.

V diskusnom paneli tieňových ministrov odznelo, že tento problém predvídateľnosti financovania zdravotníctva vnímajú a hlavný dôvodom tohto problému je de facto neschopnosť ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií zabezpečiť lepšiu tvorbu rozpočtu.
Máme pred voľbami a využiť zo strany opozície každú príležitosť na kritiku vlády/koalície je bežný štandard. Asi sa to musí. No predsa len, aj v predvolebnom období je možné (nie je to zakázané) prezentovať z nadhľadu faktické príčiny problémov a ich riešenia.

Tvorba rozpočtu zdravotníctva je každoročne názorový ping-pong medzi koalíciou a opozíciou preto, lebo rozpočet je pripravený len na 1 rok dopredu s informatívnym výhľadom na ďalšie dva roky. Rozpočt na úrovni štátu v sektore zdravotníctva! Bežná, stredne veľká, firma plánuje cca 3-5 rokov dopredu.

Prečo je tomu tak? Pretože nemáme štátnu koncepciu zdravotníctva. To je alfa problém.

Žiadny šéf rezortu zdravotníctva doteraz nepredložil ani len k diskusii nejaký návrh štátnej koncepcie zdravotníctva na obdobie cca 10-15 rokov. Reformné kroky zatiaľ vykonal len minister Rudolf Zajac, žiadny jeho nástupca však nenadviazal s dlhodobou štátnou koncepciou. 

Zdravotníctvo je jediný sektor hospodárstva štátu, kde vieme predikovať potreby dlhodobo. Prečo? Jednoducho typológia chorobnosti sa v horizonte jednej generácie nijak dramaticky nemení. Dokonca sa dá dostatočne presne predpovedať aj na ďalšiu generáciu. My teraz vieme identifikovať, aká bude väčšina potrieb/dopytu po službách zdravotnej starostlivosti na 10 rokov dopredu.

A tým, že poznáme dlhodobé potreby, mali by kompetentní, štátny úradníci na čele s ministrom, vedieť dlhodobo finančne kvantifikovať krytie potrieb zdravotníctva. Rozpočet zdravotníctva by mal byť minimálne na 3 roky dopredu záväzný a na ďalšie 3 roky dopredu predpokladaný. A tým jasne čitateľný. S tým, že by boli umožnené len korekcie kvôli „viz major“ dôvodom.

Prečo tomu tak nie je ? Pretože nemáme štátnu koncepciu zdravotníctva, a tým nemáme kvantifikované potreby dlhodobo.  A prečo tú koncepciu nemáme? Nemáme ju preto, že v čele rezortu zdravotníctva už dlhú dobu nie sú kádre so znalosťou RIADIŤ a slúžiť štátu (občanom). Nízka miera ich gramotnosti v riadení zložitého sociálneho systému – zdravotníctva - umožňuje mocensko-politickému pozadiu sektora zdravotníctva využívať to pre úzke skupinové záujmy.

Jedným čerstvým a obludným príkladom sú minulý týždeň prezentované výsledky tohtoročného prepoisťovania. Štátna zdravotná poisťovňa (VšZP) príde k 1.1.2020 rekordne o vyše 145-tisíc poistencov, ktorí prechádzajú do súkromných zdravotných poisťovní. Za tento výsledok ako 100% akcionár plne zodpovedá ministerstvo zdravotníctva na čele s ministerkou A. Kalavskou, ktorá menuje predstavenstvo vrátane generálneho riaditeľa VšZP.

Prečo ministerstvo zdravotníctva nezabezpečí  prísny dozor na výkonom svojich vlastníckych práv nad riadením štátnej zdravotnej poisťovne, ktorej akcionármi sme my – občania štátu a de facto svojou pasivitou prihráva mega biznis súkromným poisťovniam?

V tieni schované mocensko-politické klany sú však čiastočne zastaralé a cez nadchádzajúce parlamentné voľby sa črtá nádej zmeny. Nádej, že do čela rezortu zdravotníctva sa dostanú riadiace kádre schopné znalostne sa zasadiť nielen o vypracovanie dlhodobej štátnej koncepcie pre naše ubolené zdravotníctvo, ale aj profesionálnu implementáciu štátnej koncepcie do praxe.
Sekcia: Názory Autor: Robert Mamrilla, Ústav zdravotníckych disciplín VŠZaSP sv. Alžbety
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 19