Zdravotnícke noviny

Názory

Štyrikrát lepšie zdravotníctvo?

25. november 2013 - Moje dojmy zo súčasného zdravotníctva sú, mierne povedané, rozpačité. V roku 2002 sme mali k dispozícii asi 42 mld. SKK, teda približne 1,16 mld. eur.

Dnes je v systéme približne 5,2 mld. eur, v podstate štyrikrát viac ako pred 11 rokmi. Žiadny iný segment nezaznamenal tak enormný nárast zdrojov. Je to jednoznačný výsledok reforiem, vrátane zdravotníckej, druhej Dzurindovej vlády.

Samozrejme, máme aj zvýšené náklady. Tie idú na vrub nevyhnutnej modernizácie celého systému, platíme vyššiu cenu za nové liekové molekuly, prístroje a liečebne postupy. To je v poriadku.

Rozhodujúce vyššie náklady však zapríčiňujú mzdy v sektore, ktoré však nie sú výsledkom zvýšenej kvality a produktivity práce, ale skôr voluntaristických rozhodnutí vlády Ivety Radičovej. Ešte jeden problém sa viaže ku mzdám... Mám na mysli čudné rozhodnutie ústavného súdu o mzdách sestier. O kvalite sesterských odborov a komory svedčí okrem iného aj fakt, že neboli schopné podať analogický podnet na mzdy lekárov, aký podala na ich mzdy lekárska komora.

Natíska sa otázka - ak máme štyrikrát viac zdrojov, máme aj štyrikrát lepšie zdravotníctvo? Žiaľ nie, skôr naopak. Jednou z hlavných povinností vlády v zdravotníctve, úplne jedno či Ficovej, Radičovej, alebo znova Ficovej, je definovať nárok pacienta na ten rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorý ma mať pacient plne, alebo čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia.

Na rozdiel od okolitých krajín, kde reformy neprebehli vôbec, alebo iba veľmi obmedzene, má na to slovenská vláda všetky ústavné aj legislatívne podmienky. Stačí, aby v obyčajnom nariadení vlády, teda v nižšej zákonnej norme, určila rozsah hradenej starostlivosti, ako to predpokladajú reformné zákony.

Pre tých, ktorí by sa dostali čiastočným spoplatnením pod hranicu chudoby, by tu mal byť sociálny systém, ktorý ich má zachytiť a pomôcť im dávkou, nazvime ju „na zdravotníctvo“, tak ako existujú dávky na bývanie, dopravu, ošatenie a množstvo iných. Potom by bolo pacientom, o ktorých by najviac malo ísť, určite lepšie ako teraz.

Sekcia: Názory Autor: MUDr. Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 348