Zdravotnícke noviny

Názory

​Stredovek neskončil – stredovek trvá

8. september 2020 - To však dnes v kúpeľnom návrhu nežiada nikto, lebo sa také nežiadalo ani pred 50 rokmi.
Spieva jedna česká kapela v populárnej piesni – že by inšpirovaná Slovenskom? Takže rovno k veci: Návrh na kúpeľnú liečbu musí mať ako podmienku na schválenie uvedené všetky náležitosti požadované podľa prílohy číslo 6 k Zákonu 577/2004 v aktuálnom znení (220/2013 Z. z.).

Pre „Choroby obehového ústrojenstva" je to: EKG, vyšetrenie sérových lipidov, u hypertonikov II. a III. stupňa očné pozadie, príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia lekára a RTG hrudných orgánov. Samozrejme, musí mať na indikáciu kúpeľnej liečby dôvod: dnes sú to hlavne pacienti s hypertenziou, po prekonanom akútnom koronárnom syndróme, po operačnom (CABG) alebo katetrizačnom riešení koronárnej choroby, po implantácii PM, po operácii chlopňových chýb a po cievnych rekonštrukciách. Majoritne sa kúpeľná liečba absolvuje do pol roka od menovaných príhod, opakované kúpeľné liečby sa týkajú hlavne hypertonikov a chronickej stabilnej ICHS.

Ak bol pacient pred vystavením návrhu na KL hospitalizovaný (IM, CABG, PM, chlopňová náhrada), určite absolvoval v rámci kompletného vyšetrenia aj RTG hrudníka. V tom prípade nie je problém opis uviesť do kúpeľného návrhu. Za zamyslenie však aj v tom prípade stojí, čo „také veľké“ pre rozhodnutie o schválení revíznemu lekárovi poskytuje, keď s uvedenými diagnózami pacient určite absolvoval echokg, prípadne aj koronarografiu. Ak ide o stabilného kardiologického pacienta, ktorý najpravdepodobnejšie nebol v posledných rokoch hospitalizovaný a má dôvod na absolvovanie kúpeľnej liečby, musí absolvovať aj RTG hrudníka.

V časoch dostupnej a u kardiakov aj rutinne využívanej echokardiografie je to vyšetrenie, ktoré mi o kardiovaskulárnom systéme povie... no nič. Ani mne, ani revíznemu lekárovi, ani lekárovi v kúpeľnom zariadení. Tomu by skôr pred rozhodnutím o intenzite záťaže pacienta pri rehabilitácii pomohla informácia o ejekčnej frakcii, o možnej sekundárnej pľúcnej hypertenzii, 6-minútovom teste, saturácii O2, dosiahnutej záťaži pri ergometrii, orgánových komplikáciách hypertenzie a pod. To však dnes v kúpeľnom návrhu nežiada nikto, lebo sa také nežiadalo ani pred 50 rokmi...

Aj keď sa to môže zdať marginálny problém, na Slovensku platí Zákon o radiačnej ochrane (87/2018 Z.z), ktorý okrem iného hovorí, že (§ 44): „Lekárske ožiarenie... zahŕňa diagnostiku... a je odôvodnené, ak sa dokáže jeho dostatočný prínos v porovnaní s individuálnou ujmou... a prihliada sa aj na prínos a riziká dostupných alternatívnych techník“ a (§ 109) „Optimalizácia lekárskeho ožiarenia sa uplatňuje udržiavaním výšky dávok na takej nízkej úrovni, ktorá je dosiahnuteľná pri získaní požadovaných diagnostických informácií a zohľadnení ekonomických faktorov“.

Po slovensky: Ak sa dá rtg hrudníka nahradiť inak, načo ho robiť, nehovoriac o „nenahraditeľnom prínose rtg“ v porovnaní s echokg na posúdenie funkčného stavu srdca. Inak v zákone sa spomína aj MZ SR a Úrad verejného zdravotníctva ako zodpovedné (?) inštitúcie za uplatňovanie spomínaného zákona v praxi – čítali ho?

Ešte k inej veci v Prílohe č. 6: Hypertonik II. a III. štádia má mať aktuálne vyšetrenie očného pozadia pre potvrdenie II. a III. štádia ako prejav orgánového poškodenia. Sú aj iné, dominantnejšie nálezy potvrdzujúce orgánové poškodenie u hypertonika (echokg nálezy hypertrofie myokardu, proteinúria a pod.), ktoré majú dominantnejší prínos pre rozhodnutie o intenzívnom manažmente hypertonika (vrátane absolvovanie kúpeľnej liečby). Hypertenziou zmenené očné pozadie je t.č. vnímané ako jediný doklad orgánového poškodenia (aj to niektoré novšie literárne zdroje spochybňujú). Ak má kúpeľná liečba prospieť hypertonikovi so skrytým orgánovým poškodením, asi by stálo za to ako doklad možnej prospešnosti kúpeľnej liečby (pri dodržiavaní režimových opatrení) požadovať aj iné, vyššie spomínané vyšetrenia potvrdzujúce pre prognózu dôležitejšie orgánové poškodenia Nie sú. Preto je požiadavka na vyšetrenie očného pozadia (nie raz požadovaná podľa platných, vekom prekonaných predpisov vo vrátenom kúpeľnom návrhu) len ako preháňanie lekára aj pacienta...
Stredovek neskončil, stredovek trvá... dokedy, kompetentní?
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Jozef Beňačka
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0