Zdravotnícke noviny

Názory

​Stratifikujeme

7. marec 2019 - Výrazy reprofilácia či rušenie oddelení sú nepopulárne
Aj preto dostal jeden z 26 projektov exministra Druckera inovatívny názov stratifikácia. Pod týmto sofistikovaným výrazom by predsa nikto nehľadal  obyčajné zatváranie pracovísk či zmenu na oddelenia dlhodobej starostlivosti. Samozrejme, s úplne inou skladbou zamestnancov a úplne inými nárokmi z pohľadu personálneho zabezpečenia lekármi a sestrami. 

Základné črty najväčšej revolúcie v slovenských nemocniciach za posledných 14 rokov zatiaľ poznáme len v neoficiálnej pracovnej verzii. Vieme, že často diskutovaný minimálny počet pôrodov je v návrhu ministerstva stanovený na 640 výkonov ročne. A vieme aj to, že 14 z 53 pôrodníc ho nespĺňa. Iste, stratifikácia počíta s prechodným obdobím 12 mesiacov, keď bude stačiť aj polovica z týchto čísel, ale potom nastúpi realita – zákon umožní zdravotným poisťovniam neuzavrieť zmluvy s poskytovateľmi, ktorí stanovené počty nesplnia. 

Je marec, kritériá kvality vrátane počtu výkonov by sa mali začať sledovať od júla. Času teda nie je nazvyš. Medzitým oznámila obmedzenia ďalšia nemocnica, tentoraz na Gemeri, na neurologickom oddelení. Je pravda, že zo súkromných nemocníc prichádzajú správy o obmedzovaní prevádzky aj rušení oddelení podstatne častejšie a ochotnejšie než zo štátnych zariadení, ktoré odchod celých skupín lekárov či poruchu jediného funkčného prístroja komunikujú smerom k verejnosti povzbudivým sloganom o zabezpečenej zdravotnej starostlivosti.

A tak si tu stratifikujeme. 
Sekcia: Názory Autor: Monika Toporcerová, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 167