Zdravotnícke noviny

Názory

Stratifikácia bude

28. august 2019 - Nepýtajte sa politikov na stratifikáciu. Ich názor nie je veľmi dôležitý.

Naše zdravotníctvo je prepolitizované. Väčšina peňazí preteká slovenským zdravotníctvom rukami politických nominantov. Štát je vlastníkom najväčšej zdravotnej poisťovne, väčšina postelí na Slovensku je v štátnych nemocniciach. A, samozrejme, nezabudnime na rolu štátu ako regulátora. Rozhodca určuje ihrisko a stanovuje pravidlá hry, na ktorej sa sám aktívne zúčastňuje.

Je to teda politikum ako vyšité. S konfliktmi záujmov na všetkých frontoch. Jedným z dôsledkov je stav nášho zdravotníctva. Dlhy nemocníc, nespokojnosť zdravotníkov i pacientov, dosahovanie neuspokojivých výsledkov. Napriek tomu k zmenám veľmi nedochádza. Volebné cykly (občas) obmieňajú osoby a obsadenie, nie však motivácie. Status quo mnohým, vrátane politikov, zrejme vyhovuje.

Dôvody pre stratifikáciu nemocníc boli už toľkokrát prepierané, že ich na tomto mieste odbijem len dvoma vetami. Presun starostlivosti z ústavných do ambulantných (a prípadne domácich) podmienok je nezvratný trend, ktorému musíme prispôsobiť infraštruktúru. Hybnými silami sú technologický pokrok a demografia, ku ktorým sa pridáva nedostatok ľudských zdrojov a obmedzené finančné zdroje.

Odborná verejnosť sa na potrebe stratifikácie takmer jednohlasne zhoduje.

Ale – tento názor s nimi nezdieľa laická verejnosť. Cíti nostalgiu – tu predsa bola nemocnica už od nepamäti. Chce mať možnosť voľby, v odbornej literatúre sa to volá option demand. Dobre sa zaspáva s vedomím, že za rohom je nemocnica, ktorú však pri triezvom rozume nehodlám nikdy navštíviť. Ale čo keby som raz chcel? Prečo si niekto dovoľuje mi tú možnosť voľby zrušiť (spolu s nemocnicou)? K populizmu nakročení politici nepotrebujú viac argumentov, aby túto toxickú tému veľkým oblúkom obchádzali.

Bolo preto prekvapením, keď sa rezort zdravotníctva rozhodol pre stratifikáciu. Politici predsa siahajú po správnych riešeniach až potom, keď zlyhajú všetky ostatné. V arzenáli nesystémových opatrení – ako je napríklad opakované oddlžovanie nemocníc – by sa predsa ešte určite našli nejaké nezmyselné nápady.

Pravda je prostá. Všetko je o motiváciách. V pozadí reformy nebolo náhle osvietenie politikov. Návrh stratifikácie vznikol preto, že to bola podmienka čerpania eurofondov. Eurofondy sa medzičasom úspešne rozdali a stratifikácii tak došiel benzín. Jej návrh zostáva stále len návrhom. Momentálne v paragrafovom znení, po opakovaných verejných pripomienkovaniach, po zmeškanom termíne na rokovanie vlády. S blížiacimi sa voľbami je čoraz zrejmejšie, že sa politikom do toho v skutočnosti nechce ísť.

Stratifikácia nakoniec bude. Urobia ju zdravotné poisťovne, pretože tie na to majú dáta, motiváciu, peniaze i nástroj (zmluvu). Vo VšZP to pôjde trochu ťažšie, veľakrát bude manažmentu zvoniť telefón „zhora“. Nakoniec sa stratifikácia uskutoční, pretože inak to, skrátka, nepôjde.
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Tomáš Szalay, PhD., Health Policy Institute
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 130