Zdravotnícke noviny

Názory

​Spoločný zákon je nevyhnutný

13. február 2019 - Nevyhnutnosť dopracovania a prijatia zákona o dlhodobej starostlivosti ako konsenzu oboch ministerstiev dobre ilustruje nedávna skúsenosť.
V roku 2018 MZ SR finalizovalo súbor legislatívnych východísk pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. Bol to náročný proces pre tvorcov legislatívy i samotných poskytovateľov, ktorí sa zaviazali za nevysoké finančné ohodnotenie poskytovať ošetrovateľský manažment v súlade so štandardnými postupmi.

Koncom roka však progresívci zažili šok. Zjednodušene povedané, to, čo zdravotné poisťovne zariadeniam uhradili za poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť v roku 2018, malo byť v roku 2019 odpočítané z ich príspevku na prevádzku. Z pohľadu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s legislatívou. Mnohí zdravotníci vtedy zažili veľké sklamanie. Museli vynaložiť nemalé úsilie, aby hroziacu katastrofu zvrátili. K riešeniu medzirezortného nesúladu bol s veľkou naliehavosťou prizvaný pán premiér.

V slovenských zariadeniach sociálnych služieb stúpajú nároky na kvalitu starostlivosti o zdravie, aj keď manažment zdravia nie je ich prioritným poslaním. Chorý človek pod strechou sociálneho zariadenia neprestáva byť pacientom. Krehký senior v nemocnici má naďalej sociálne potreby, ktorých nenapĺňanie ho v krátkom čase môže vážne ohroziť. Keďže títo občania už nedokážu o svoje práva bojovať, je naším morálnym záväzkom zabezpečiť, čo potrebujú. Vylúčiť situácie, keď by sa mohli ocitnúť v priestore bez pomoci, v riziku ďalšieho zhoršovania zdravotného stavu, utrpenia, bolesti.

Spoločný zákon o dlhodobej starostlivosti by výrazne zreálnil šancu najbezvládnejších osôb na efektívnejšie napĺňanie ich potrieb a očakávaní v každodennej realite. Kým nebude zákon, determinantom postupu je angažovaná súčinnosť ministerstiev pri naplnení sociálneho i zdravotného rozmeru starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva ponúklo sériu racionálnych krokov, ktoré dobre vystihli pointu – včasné a komplexné uspokojovanie potrieb. Je najvyšší čas posunúť sa ďalej. 
Sekcia: Názory Autor: PhDr. Zuzana Fabianová, predsedníčka Odbornej pracovnej skupiny MZ SR pre tvorbu ŠDTP pre odbor ošetrovateľstvo
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 164