Zdravotnícke noviny

Názory

Socialistický pohľad na svet

29. január 2015 - V roku 2011 som bol ako generálny riaditeľ sekcie zdravia ministerstva zdravotníctva hlavným autorom správy o stave slovenského zdravotníctva, v ktorej sme identifikovali ako jeden z hlavných problémov stav primárnej starostlivosti.
Pre zaujímavosť, ďalšie tri boli zlý stav nemocníc, zdecimovaná starostlivosť o bezvládnych a korózia personálnej základne systému.

Preto ma teší, že vláda sa snaží o hľadanie riešení identifikovaných problémov a predložila návrhy modernizácie zdravotníckej infraštruktúry.

Jedným z nich je aj vybudovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti, ďalším reforma nemocničného sektora redukciou počtu nemocníc a investícií do ich modernizácie.

Centrá by mali predstavovať nový model primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zastúpením lekárov prvého kontaktu, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a terénnych sociálnych služieb. Vláda plánuje 134 centier, ktoré chce postaviť aj prevádzkovať.

Kladne hodnotím snahu riešiť problém aj koncepciu centier. Nemôžem však súhlasiť s predkladanými parametrami navrhovaných riešení.

Tie vychádzajú zo socialistického pohľadu na svet. Po prvé, vláda de facto rozhodla o znárodnení primárnej zdravotnej starostlivosti.

Štátne centrá budú potrebovať lekárov a vláda zatiaľ nemá jasno, ako ich prinúti presťahovať sa. Po druhé, výrazne sa zhorší geografická dostupnosť lekárov primárneho ambulantného kontaktu.

Niečo viac ako 100 centier pre celé Slovensko znamená s istou nadsázkou, že lekár bude iba v okresnom meste.

Po tretie, je ilúziou predpokladať, že štátne centrá budú efektívne manažovať zdravotné služby.

Efektívne riešenia problémov primárneho sektora sa musia zakladať na motivácii a podpore širokého spektra poskytovateľov, nie na direktívnej centralizácii služieb do štátnych zariadení.
Sekcia: Názory Autor: Doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., expert strany Nova pre zdravotníctvo
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 276