Zdravotnícke noviny

Názory

Sedem rokov (ne)riešime

28. február 2013

Situáciu v zariadeniach sociálnych služieb celé roky nikto nerieši. Chodíme od ministerstva práce k ministerstvu zdravotníctva, ale márne... Ministerstvo práce presadzuje filozofiu, že radšej nech poskytne opatrovateľ neodbornú starostlivosť ako žiadnu. V zariadeniach sú ľudia so stupňom postihnutia 5 – 6, normatív pracovníkov určuje zákon 448/2008 o sociálnych službách, podľa ktorého má byť 60 percent odborného personálu. K nemu sa ráta aj opatrovateľ s 220-hodinovým kurzom, ale hlavne sociálny pracovník. Sestier je v týchto zariadeniach už minimum, boli prepustené alebo preradené a pacient je odkázaný na milosť a chabé vedomosti opatrovateľov. V posledných 2 - 3 rokoch sú opatrovateľmi hlavne dlhodobo nezamestnaní, ktorí nevedia urobiť správne ani hygienu a o polohovaní ani nehovorím! Písala mi nedávno jedna hlavná sestra - doteraz mali sestry zamestnané na dohodu, tento rok už nie a 16 dní do mesiaca nemá v službe žiadnu sestru! A úroveň prijímaných opatrovateliek u nich? Napr. pani, ktorá bola 30 rokov ošetrovateľkou dojníc na družstve, družstvo zrušili, spravila si opatrovateľský kurz a teraz je opatrovateľkou... Minister práce našu žiadosť o prijatie a rokovanie o prepojení zdravotnej a sociálnej starostlivosti štvrtýkrát odmietol, vraj je to v kompetencii ministerstva zdravotníctva. Tam tvrdia, že je to v kompetencii ministerstva práce. Na takéto (ne)riešenie situácie doplácajú pacienti/klienti a samozrejme, aj my sestry. Dokedy ešte?

 

Sekcia: Názory Autor: PhDr. Margita Kostúriková
Skupiny: Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 160