Zdravotnícke noviny

Názory

Sankcionovanie poskytovateľov všetko nevyrieši

5. jún 2017 - Naopak, opäť môže vniesť do systému úplatky od pacientov

Pripravovaná novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá zavedie vysoké pokuty pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za objednávanie pacientov, poplatky neodstráni. Naopak, opäť môže vniesť do systému úplatky od pacientov.

My v Asociácii na ochranu práv pacientov SR (AOPP) neočakávame, že vyberanie poplatkov zastaví zavedenie vysokých sankcií pre poskytovateľov. Poskytovatelia budú hľadať iné možnosti, ako chýbajúce financie získať.

Mnohí poukazujú na to, že limity im neumožňujú vyšetriť všetkých pacientov v takom čase, v akom by pacienti chceli. Neveríme, že sankcie problém vyriešia. Naopak, obávame sa, že poskytovatelia budú hľadať spôsob, ako zákon obísť, a v konečnom dôsledku bude pacient tlačený do sivej ekonomiky.

Len premenovali

Už aj v súčasnosti je platný zákaz vyberania poplatkov za objednanie k lekárovi či na iné vyšetrenie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Novela zákona z roku 2015, ktorá zakázala vyberať poplatky za výkony hradené z verejného zdravotného poistenia, priniesla do systému viac chaosu.

Poskytovatelia poplatky iba premenovali, prípadne zaviedli nové, často aj nezmyselné. Pacient však platí naďalej. 

Aj po zavedení sankcií, a prípadnom obmedzení viditeľných poplatkov, bude pacient hľadať možnosti, ako napríklad získať prednostné vyšetrenie. Opäť sa tak vrátia spôsoby, aké boli prítomné pred niekoľkými rokmi. Pacient bude hľadať známosti či dávať lekárovi akési všimné. Preto sme presvedčení, že sa zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Jasná definícia

Systémovým riešením by bolo zákon prerobiť, jednotlivé služby a výkony súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti jasne definovať. Tak, aby pacient vedel, na čo, v akom čase a v geografickej vzdialenosti má zo zákona nárok bez akéhokoľvek poplatku.

Nárok by mal pokrývať všetky diagnózy a s nimi súvisiace nevyhnutné vyšetrenia. A keby pacient mal záujem o nadštandardné služby, napríklad skorší termín, mal by mať možnosť legálne si ich zaplatiť. 

Ak štát chce chrániť sociálne slabšie skupiny, mal by sa inšpirovať nástrojom, ktorý funguje pri liekoch – ochranným limitom. Chronicky chorým pacientom, zdravotne ťažko postihnutým či sociálne slabším by mohol časť poplatkov vracať späť.
 
Sekcia: Názory Autor: Mária Lévyová, prezidentka AOPP
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 63