Zdravotnícke noviny

Názory

Šanca pre zdravotníctvo

25. február 2016 - Zdravotníctvo nefunguje dobre. Napriek narastajúcim platbám do zdravotníctva sú s ním nespokojní pacienti aj zdravotníci.
Preto potrebuje zásadné zmeny. Šanca presadzuje reálnu alternatívu. Chceme zdravotníctvo transparentne financované, manažované v prospech a z perspektívy pacienta, dosahujúce výsledky na európskej úrovni.

Vieme, ako to dosiahneme. Opatreniami v troch oblastiach – poriadok a transparentnosť, definícia nároku poistenca a spravodlivé odmeňovanie zdravotníkov.

Poriadok a transparentnosť

Zdravotníctvo zmietané korupčnými škandálmi a organizovaným rozkrádaním verejných zdrojov nominantmi štátu cez vopred vybraté firmy je smutná vizitka strany Smer-SD po štyroch rokoch vládnutia.

Skôr ako začneme v zdravotníctve čokoľvek meniť, musí každý zodpovedný hospodár najprv urobiť poriadok. Urýchlene zavedieme eHealth, ktoré prispeje k efektívnosti vynakladania nákladov na liečbu, kontrole predpisovania liekov a bezpečnosti liečby pacientov.

Zvýšime transparentnosť nákupov využitím kombinácie nástrojov. Napríklad pri určovaní ceny zákazky vo verejnom obstarávaní zavedieme povinnosť pre ministerstvo zdravotníctva žiadať porovnanie s cenami podobnej prístrojovej techniky v Česku, Maďarsku a Poľsku.

Využijeme elektronické trhovisko v čo najširšom rozsahu na verejné obstarávania v zdravotníctve. To povedie k transparentnosti a zníženiu cien, za ktoré nemocnice nakupujú.

Transformujeme štátne nemocnice na 100-percentné štátne akciové spoločnosti. To prinúti nemocnice uskutočniť potrebné, hoci bolestivé, reštrukturalizačné zmeny a zvýši transparentnosť ich hospodárenia. Urobíme poriadok v poplatkoch kombináciou troch opatrení.

Zavedieme zoznam legitímnych poplatkov s reguláciou ich ceny, zavedieme ochranný limit na poplatky u lekára, podobne ako je to pri liekoch predpísaných na recept, ale tiež umožníme pacientom neplatiť v ambulanciách v hotovosti.

Posilníme nárok pacienta

Zmeny v zdravotníctve musia byť určené pre pacienta, ktorý poistkou, daňami a v hotovosti platí všetky služby v zdravotníctve. Prebudujeme súčasný systém verejného zdravotného poistenia na poistenie podľa výberu.

Poisťovne by sa konečne mohli v ponuke služieb odlišovať, poistencom budú môcť ponúkať rôzne poistné plány. Poistenci si vyberú taký poistný plán, ktorý najväčšmi zodpovedá ich osobným preferenciám a potrebám.

V zmluve s poisťovňou bude mať poistenec uvedený nárok – čo, kedy a v akej kvalite má dostať, koľko bude čakať a za čo musí doplácať.

Spravodlivé odmeňovanie zdravotníkov

Presadzujeme udržateľné a postupné zvyšovanie miezd zdravotníckych pracovníkov, ktoré bude nadväzovať na náročnosť poskytovanej starostlivosti, jej kvalitu a spokojnosť pacientov.

Nevyhnutným predpokladom spravodlivého odmeňovania zdravotníkov sú spravodlivé platobné mechanizmy. V čo najkratšom čase zavedieme spravodlivé ohodnotenie výkonov v nemocniciach, DRG systém.

Všetky tieto tri priority Šance v zdravotníctve nachádzajú prieniky aj v programoch viacerých stredo-pravých strán, s ktorými bude Šanca spolupracovať na ich presadzovaní.
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Viliam Novotný, MPH, poslanec NR SR, podpredseda strany Šanca
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 266