Zdravotnícke noviny

Názory

Problémy a budúcnosť

21. január 2019 - Bola to pre mňa osobne veľká výzva, keď som sa v roku 2016 začal venovať zdravotníctvu. 
Úprimne si myslím, že nie je nič dôležitejšie ako zdravie a kvalitná zdravotná starostlivosť. Mojím veľkým projektom je ezdravie – elektronizácia zdravotníctva. Najprv sme sa pustili do zavedenia elektronickej zdravotnej karty a elektronického receptu. Počas mojej práce na tejto najväčšej technologickej zmene v zdravotníctve som pochopil jeho najväčšie problémy.

Viedol som rozhovory s množstvom lekárov, sestier, riaditeľov nemocníc, laborantov, odborníkov, manažérov. Zbieral som ich podnety, názory, čerpal z ich skúseností a hľadal vhodné riešenia. Za závažný problém považujem najmä vysoký vek lekárov. Ich mladí nasledovníci sú v nedohľadne. Nevyhnutne musíme zatraktívniť toto povolanie – poslanie. Či už prostredníctvom kvalitného vzdelávania, finančnej motivácie a celkovej perspektívy tejto profesie. Domnievam sa, že práve ezdravie by sme mohli využiť ako jeden z nástrojov na zlepšenie stavu. Mladí ľudia chcú byť pri zmene, pri hýbaní vecí k lepšiemu, chcú vidieť vo svojej činnosti zmysel. Tak im dajme možnosť zúčastniť sa na tejto revolúcii v zdravotnej starostlivosti a pomôžme im pochopiť, že teraz je najlepší čas pridať sa.

Druhou vážnou slabinou súčasného zdravotníctva je podľa môjho názoru primárna starostlivosť u lekárov prvého kontaktu – pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých. Práve tá je pritom nevyhnutná pre včasnú diagnostiku závažnejších ochorení. Primárnou starostlivosťou je možné predchádzať stavom, keď si pacient už vyžaduje komplikovanejšiu a zároveň drahšiu liečbu. Neskorá diagnostika je pre systém drahá a zhoršuje kvalitu života pacientov.

Som presvedčený, že keby sa nám podarilo znížiť počet pacientov, ktorí sa neskorou diagnostikou dostali do komplikovaných stavov, nielen že by sme skvalitnili život ľuďom, ale aj boli schopní ušetriť prostriedky z verejného zdravotného poistenia, ktoré by sme spätne rozdelili medzi lekárov prvého kontaktu. Kruh by sa uzavrel a pacient aj lekár by v tejto situácii vyhrali.
Sekcia: Názory Autor: Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ NCZI
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 195