Zdravotnícke noviny

Názory

Príčinou problémov v NOÚ je exminister zdravotníctva Drucker

10. apríl 2018 - Zdravotníctvo je v posledných rokoch ničené kauzami politických nominantov – a la „náš človek“, na ktorého nemá navrch ani spravodlivosť
Pán Drucker si cieľavedome buduje mediálny obraz slušného manažéra, ktorý chce konať, keď treba. Ako sa teda pán minister zachoval pri predchádzajúcom pôsobení?

September 2016, Fakultnej nemocnici v Nitre chýbajú anestéziológovia, ktorí sú pre chod nemocnice kľúčoví. Pred rokom bola podobná situácia na traumatológii, odkiaľ odchádzali úrazoví chirurgovia a v roku 2013 v tejto nemocnici detská lekárka poukázala na bielenie v dokumentácii malého pacienta, za čo si od riaditeľa Valockého vyslúžila perzekúcie a riaditeľ klamal, že nič bielené nebolo, následne ho médiá a rodičia pacienta usvedčili z klamstva. Pán riaditeľ Valocký sa preslávil aj kúpou operačných stolov s podmienkou nosnosti 500 kg, čo dokázala splniť jediná firma, ostatné firmy dodávajú stoly s nosnosťou do 450 kg.

Za ministrovania pána Druckera v roku 2016 sa pacienti tejto nemocnice do médií vyjadrujú, že odkladajú ich operácie, riaditeľ Valocký spočiatku odmieta, že by bol v nemocnici problém – poznáte štandardné vyjadrenie dobre platenej hovorkyne: zdravotná starostlivosť je plne zabezpečená. Pre TV noviny Valocký na kameru hovorí, že nie sú odkladané žiadne operácie, neskôr Valocký stav hodnotí, že sa operuje v letnom režime (pritom je september). Krajský lekár protestuje a žiada ministerstvo, aby vec riešilo, na stole má desiatky podnetov od pacientov, ktorým boli operácie odkladané.  

Pána ministra som na túto situáciu upozornil aj osobne a viackrát, lekári žiadali odvolať riaditeľa Valockého, ktorý bol za stav zodpovedný a už druhýkrát verejne klamal o chode dôležitej nemocnice (prvýkrát pri kauze bielenia tvrdil, že nič bielené nebolo, druhýkrát klamal teraz, že žiadne operácie sa neodkladajú). Dokonca sa ozvala i pacientska organizácia Slovenský pacient, ktorá žiadala rovnako odchod riaditeľa Valockého. Neskôr sa pán Drucker vyjadril, že vzhľadom na výpadok anestéziológov do nitrianskej nemocnice možno povolá vojenských lekárov. Po zverejnení tohto stanoviska ministra Druckera nastal výrazný mediálny rozruch – predsa len, nenastala žiadna prírodná či iná katastrofa, náš štát nikto nenapadol, nebola žiadna epidémia a vojsko by malo zabezpečiť bežný chod nemocnice. 

Vyjadrenie dôvery 

Tento mediálny rozruch prinútil pána krízového manažéra, aby sa prišiel do Nitry porozprávať priamo s lekármi, ktorí ešte zostali pracovať na danom oddelení – prišiel si spraviť názor. Na stretnutí ministra Druckera s anestéziológmi, kde som bol i ja osobne prítomný, mu  veľmi jasne daní lekári vysvetlili, že príčina personálneho kolapsu kliniky je v riadení nemocnice, menovite v Jozefovi Valockom. A že pokiaľ tento poslanec Smeru bude ďalej riadiť nemocnicu v Nitre, nevidia žiadne riešenie kolapsovej situácie. Po tomto stretnutí som sa s pánom ministrom Druckerom presunul na riaditeľstvo, kde nás čakal riaditeľ Valocký s dvoma nachystanými prednostami, pán Valocký  priznal (konečne) problémy s anestéziológmi.

Následne pán riaditeľ vyzval, aby prehovorili i nachystaní prednostovia, jeden prednosta povedal pár neurčitých fráz a druhý sa vyjadril k vedeniu nemocnice dokonca pochvalne. Keď všetci dohovorili, ujal sa slova pán minister Drucker, ktorý svoj príhovor zakončil slovami, ktoré sa mi vryli do pamäti, lebo som si urobil definitívny názor na pána nestraníka Druckera: „Pán riaditeľ Valocký má moju plnú dôveru.“ Rovnakú vetu povedala k problému nedostatku anestéziológov v Nitre do televízie aj štátna tajomníčka A. Kalavská.

Takáto odpoveď však novinárom ani anestéziológom nestačila, anestéziológovia v záujme dotlačiť kompetentných, aby problém nitrianskej nemocnice riešili, využili svoju zákonnú možnosť a odmietli slúžiť nad limit, ktorý im môže prikázať zamestnávateľ. Pán minister vzhľadom na tento krok zostávajúcich anestéziológov nemal na výber – musel riešiť „nášho človeka“ a v decembri 2016 odvoláva Jozefa Valockého z postu riaditeľa FN Nitra, vedením nemocnice bol poverený prednosta  jednej nitrianskej kliniky, áno, ten, čo pána Valockého pochválil na spomenutom stretnutí. 

Povýšenie

Avšak pán nestranícky minister Drucker poslanca Valockého, po odvolaní z Nitry, požiadal, aby riadil najdôležitejšiu inštitúciu v liečbe rakoviny na Slovensku – pána poslanca Valockého pán minister vymenoval za riaditeľa Národného onkologického ústavu v Bratislave alebo, ako hovoria bežní ľudia – povýšil ho. Osobne som vtedy pánovi Druckerovi povedal, že je to vážna vec, lebo personálne rozbiť hoci fakultnú nemocnicu nie je až taký problém, keďže pacienti budú v najhoršom viac cestovať do inej fakultnej nemocnice, ale ak Valockého riadenie spôsobí odchod čo i len pár onkologických špecialistov z NOÚ,  pre pacientov i pre celý štát to bude mať vážne následky. Pán Drucker mi vtedy s charakteristickým výrazom v tvári povedal, že to chápe. 

Toto moje stanovisko som mu zopakoval viackrát neskôr, keď už personálne problémy Valocký v NOÚ  spôsobil, párkrát som mu predostrel i konkrétne prípady. Pred pár dňami sa v médiách začali objavovať informácie, že Národný onkologický ústav má personálne problémy. Jeden z prednostov NOÚ dokonca na Facebooku ministrovi Druckerovi verejne napísal: „Pán minister, keď nerozumiete, tak čo robíte vo funkcii ministra. To naozaj musia kolabovať oddelenia a zomierať ľudia?“

NOÚ má dnes vážne problémy s personálom – v tejto najdôležitejšej inštitúcii, ktorá je pre viacerých onkologických pacientov poslednou nádejou, chýba to najpodstatnejšie – lekári a sestry. Odišli viacerí špičkoví odborníci  a keď sa spýtate, prečo odchádzajú, odpoveď je: „Lebo riaditeľ Valocký.“

Po tom všetkom, čo som napísal, si myslím, že Valocký ako problém NOÚ je len následok, základnou príčinou problémov v NOÚ je exminister  zdravotníctva Drucker. Strom poznáš po ovocí, ľudí poznáte podľa skutkov, nie podľa slov.
(blog.sme.sk, prevzaté)
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 123