Zdravotnícke noviny

Názory

Prepoisťovanie

11. december 2018 - Máme za sebou ďalšie prepoisťovacie obdobie. Dlhodobý trend pokračuje. 
Za ostatných 12 rokov stratila štátna VšZP v dôsledku prepoisťovania vyše 215-tisíc poistencov, čo tvorí takmer 7 percent jej súčasného poistného kmeňa. Od roku 2007 mala naša najväčšia zdravotná poisťovňa pozitívne saldo z prepoisťovania len počas dvoch rokov, pričom aj vtedy počítala zisky len v tisícoch.

V rovnakom období neprekročilo „funkčné obdobie“ riaditeľa či riaditeľky VšZP v priemere dva roky. Vyše trojmiliardový balík verejných peňazí je lákadlom pre kadekoho a jeho rozdeľovanie vyvoláva rôzne očakávania, tlaky a sklamania. Málokedy je pri ňom ústredným motívom hodnota za peniaze, a aj preto býva VšZP často v strate a na pokraji insolventnosti. Politizácia VšZP je jej najväčším bremenom. Emblematickým príkladom bol telefonát expremiéra exriaditeľovi. V takom nestabilnom prostredí, kde verejný záujem nie je vonkoncom jediným pánom, sa žiadnemu manažmentu nemôže pracovať ľahko. Prevláda krátkodobé videnie, operatívne manažovanie, a nie taký potrebný dlhodobý pohľad zameraný na udržateľnosť a strategický rozvoj firmy.

Hoci je VšZP z dôvodu svojej veľkosti ešte stále výrazne dominantnou poisťovňou, nie je vôbec lídrom v inováciách, elektronizácii, v komunikácii či manažmente pacienta. V ostatných rokoch pozorujeme na Slovensku stabilný mierny nárast podielu prepoistených, takže ľudia vidia rozdiely medzi poisťovňami a hľadajú takú, ktorá bude ich preferenciám zodpovedať najlepšie.

Samozrejme, súťaž na trhu s poskytovaním zdravotného poistenia nie je optimálna a bolo by čo zlepšovať. Určite by pomohlo, keby bolo jednoznačnejšie definované, aké nároky má pacient zo základného balíka zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Potom by poisťovne vedeli vytvárať rôzne poistné produkty pre rôzne cieľové skupiny. Pomohlo by tiež, keby poisťovne mohli medzi sebou súťažiť do určitej miery aj výškou poistného. A v neposlednom rade by súťaž na trhu podporila nižšia ingerencia štátu, zrušenie dominantného postavenia VšZP a vstup novej, resp. nových zdravotných poisťovní.

(INEKO realizuje projekty, ktoré finančne podporujú aj zdravotné poisťovne Dôvera a Union a čerpá tiež verejné zdroje z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.)
Sekcia: Názory Autor: Dušan Zachar, analytik INEKO
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 165