Zdravotnícke noviny

Názory

Praktické sestry „zatiaľ len“ v ambulanciách

9. október 2018 - Keď sa minulý rok posilnili kompetencie zdravotníckych asistentov, bola to reakcia na nedostatok personálu v ambulanciách a nemocniciach. Medzi sestrami to však vyvolalo obavy.
Ak majú zdravotnícki asistenti podobné kompetencie ako sestry, plánuje ministerstvo zdravotníctva nahradiť sestry lacnejšou pracovnou silou? Ich obavy sa čoskoro začali napĺňať. Najprv to bola len diskusia na zdravotníckom výbore parlamentu, potom nápad ministerstva zdravotníctva na premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry a nakoniec schválený pozmeňovací návrh poslanca Zelníka v zákone o omamných a psychotropných látkach.

Cieľ premenovania bol, ako ináč, ušľachtilý, teda zlepšiť pre absolventov stredných zdravotníckych škôl ich spoločenské postavenie, a tým zvýšiť záujem o toto povolanie. V slovenskom zdravotníctve sa teda objavila nová kategória zdravotníckych pracovníkov – praktické sestry. Ide teda len o premenovanie pôvodných zdravotníckych asistentov, ktorí však budú môcť nahradiť riadne sestry zatiaľ len v ambulanciách. Či k tomu neskôr príde aj v nemocniciach, je otázne. Nastúpený trend je však pre sestry viac než nepriaznivý.

Posilňovanie kompetencií zdravotníckych asistentov pritom prijímajú lekári a zamestnávatelia viac-menej s porozumením. Má to, samozrejme, svoju logiku, veď ak môžu asistenti prakticky robiť to isté ako sestry a plat majú nižší, môže to na ambulanciách a možno neskôr aj v nemocniciach byť výhodné. A ešte k tomu sa zdravotnícki asistenti po novom aj volajú praktickými sestrami, tak na čo sa trápiť s drahšími riadnymi sestrami, stanú sa jednoducho „nepraktickými“.

Ďalším problémom je, že sestry, ktorým taktiež posilnili kompetencie od 1. apríla, očakávajú aj vyššie platy. „Geniálny“ nápad s „praktickými“ sestrami rieši aj tento problém. Jednoducho za plat zdravotníckych asistentov budú robiť prácu sestier tzv. praktické sestry a vysokoškolsky vzdelané sestry sa stanú „nepraktickými“.

Teda jediný reálny prínos nových „praktických“ sestier pre zdravotníctvo bude v platoch. Sestrám nebude potrebné dvíhať mzdy, veď ich prácu urobia lacnejšie praktické sestry. A logicky, ak neporastú mzdy sestrám, nezvýšia sa ani ostatným zdravotníckym povolaniam vrátane súčasných zdravotníckych asistentov, po novom praktickým sestrám.

Ministerstvo zdravotníctva a parlament tak vracajú sestry do 80. rokov minulého storočia. Trend budúcnosti je však úplne opačný. Dnes majú sestry bakalárske či magisterské vzdelanie a špecializačné štúdium pre daný medicínsky odbor. Neexistuje preto žiadny dôvod, aby v budúcnosti nemohli preberať viac kompetencií lekárov. Preberanie medicínskych kompetencií sestrami je jedinou cestou, ako riešiť nedostatok lekárov a zároveň rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti nielen na Slovensku, ale v celej EÚ. Využije sa tak odborný potenciál sestier, získajú lepšie finančné ocenenie, ich povolanie sa stane príťažlivejším a hlavne pacienti budú musieť menej čakať v čakárňach. Pochopí to zrejme až ďalšia vláda, tá súčasná sa vracia o 30 rokov naspäť.
Sekcia: Názory Autor: Viliam Novotný, predseda strany ŠANCA
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 164