Zdravotnícke noviny

Názory

Prácu sestier si nesmierne vážime

14. február 2020 - Čo sa týka mzdového ohodnotenia, ministerstvo zdravotníctva s plnou vážnosťou monitoruje stav ohodnotenia sestier v systéme

Ubezpečujeme, že sestry sú segmentom, ktorému Ministerstvo zdravotníctva SR venuje veľkú pozornosť aj vďaka pozícii ministerskej sestry, ktorú rezort pred niekoľkými rokmi zriadil. Prácu sestier si nesmierne vážime a sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom. Dôležitý je aj rozmer empatického prístupu k pacientovi, keďže prístup výrazne ovplyvňuje úspešnú liečbu. 

Čo sa týka mzdového ohodnotenia, ministerstvo zdravotníctva s plnou vážnosťou monitoruje stav ohodnotenia sestier v systéme. Tabuľkové platy sestier od januára vzrástli. Ide o zvýšenie minimálnej výšky základnej zložky mzdy, ktorá je upravená zákonom a ktorá v konečnom dôsledku ovplyvňuje nárast celkovej mzdy sestry. Keďže dohodnutie konkrétnej výšky základnej zložky mzdy je predmetom kolektívneho vyjednávania (podniková kolektívna zmluva), jej rast môže byť aj vyšší.

Kompetencie

Zámerom rezortu je ďalšie rozšírenie kompetencií sestier – napríklad v predpisovaní všetkých stomických pomôcok. Išlo o požiadavku sestier najmä z pracovísk ADOS, DOS a ZZS. Aktuálne sa končia rozporové konania, vyhláška by mohla byť účinná v prvom štvrťroku 2020. 
Ministerstvo zdravotníctva zodpovedne prihliada aj na adekvátne pracovné podmienky sestier a pracuje na ich postupnom zlepšovaní. 

Pracovné podmienky sestier ovplyvňujú aj podmienky a prostredie v nemocniciach. Do nemocníc išli historicky najvyššie investície. Za posledné tri roky štát preinvestoval približne 240 miliónov eur z kapitálových výdavkov. Tieto peniaze boli použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu priestorov, ako aj nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení, najväčší objem kapitálových výdavkov išiel na nákup zdravotníckej techniky, ako napr. CT prístroje, RTG prístroje či lineárne urýchľovače – čo je významný prínos pri skvalitňovaní diagnostiky aj terapie, no zároveň významne zlepšuje aj podmienky na prácu zdravotníkom.  

Obnova

Kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pacientom v nemocniciach a lepšie pracovné podmienky pre sestry, resp. všetkých zdravotníkov, umožňujú teda práve aj nové prístroje, ktorých obmena sa deje po mnohých rokoch. Ich nákup sa realizuje efektívne so zreteľom zachovania špičkovej kvality prostredníctvom centrálneho obstarávania a elektronickej aukcie. V štrnástich nemocniciach je tak sedemnásť nových CT prístrojov, ich nákup formou centrálneho obstarávania a elektronickej aukcie bol Európskou komisiou prezentovaný ako vzorový pre celú Európsku úniu. Do ôsmich nemocníc postupne prichádza šestnásť nových lineárnych urýchľovačov. V nemocniciach pribudnú čoskoro aj nové magnetické rezonancie či infúzne pumpy. 
 
Takisto významná výmena starých lôžok v nemocniciach za nové znamená nielen komfortnejšiu liečbu pacientov, ale aj lepšie pracovné podmienky pre sestry či sanitárov. Nebolo výnimkou, že niektoré postele pre pacientov v nemocniciach pamätali aj desaťročia. 
 
Sekcia: Názory Autor: Ministerstvo zdravotníctva SR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Váš hlas 5. Počet hlasov: 34