Zdravotnícke noviny

Názory

Pracovné podmienky sa v roku 2019 výrazne nezlepšili

14. február 2020 - Budúca vláda a zákonodarný orgán budú mať čo robiť, aby zvrátili tento stav

Sestry a pôrodné asistentky nepocítili výraznejšie zlepšenie pracovných podmienok. Len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek ich mzda dosiahla výšku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Taký je záver prieskumu, ktorý realizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) v mesiacoch november a december 2019. V porovnaní s obdobným prieskumom z roku 2016 aj naďalej pretrváva fakt, že až polovica opýtaných sestier a pôrodných asistentiek odpracuje mesačne viac ako 23 hodín nadčas.

Prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., potvrdila, že na základe prieskumu, ktorý realizovala SK SaPA v mesiaci november a december 2019, len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek ich mzda dosiahla výšku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. „S ľútosťou musíme konštatovať, že ani rok 2019 nebol pre sestry a pôrodné asistentky rokom hojnosti a blahobytu. Iba 36,90 percenta z nich, teda tretina, dosiahla mzdu, ktorá sa priblížila výške priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2019. V porovnaní s naším prieskumom z roku 2016, keď iba štvrtina sestier dosahovala túto mzdu, vďaka valorizácii síce mzda o 12,50 percenta stúpla, no dve tretiny sestier a pôrodných asistentiek výšku priemernej mzdy v národnom hospodárstve nedosahujú.“

Z odpovedí respondentov vyplýva, že v porovnaní s rokom 2016 je síce spokojnosť so mzdou vyššia, ale v absolútnom hodnotení stále spokojnosť so mzdou deklaruje iba 33,20 percent opýtaných. „Čiastočné zvýšenie spokojnosti so mzdou u sestier a pôrodných asistentiek je vo veľkej miere spôsobené iba faktom, že viacerí zamestnávatelia konečne pristúpili k preplateniu odpracovaných nadčasových hodín, bohužiaľ, nie tým, že by im základná mzda výraznejšie stúpala. Reálne tak dochádza k situácii, keď lepší plat a zároveň zlepšenie finančnej kondície rodiny môžu sestry a pôrodné asistentky dosiahnuť iba vďaka tomu, že sú v práci na úkor času, ktorý by mohli venovať rodine a výchove detí, ako aj svojmu odpočinku,“ doplnila I. Lazorová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že sa neustále zvyšuje počet sestier, ktoré sa na nás obracajú kvôli nemožnosti čerpania pracovného voľna s náhradou mzdy na sústavné vzdelávanie, čerpania zákonného voľna v súlade so Zákonníkom práce, nesprávnemu pracovnému zaradeniu, nevyplácaniu mzdy na základe platnej legislatívy, ako aj z dôvodu nepreplácania nadčasových hodín zamestnávateľmi. Zároveň však zaznamenávame trend, že zo strany zamestnávateľov dochádza k čoraz väčšiemu tlaku na výkon nadčasovej práce z dôvodu nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Prezidentka I. Lazorová ďalej uvádza, že „až 53,50 percenta respondentov potvrdilo, že mesačne odpracuje viac ako 23 hodín nadčas, pričom iba 42,30 percenta z nich má tieto hodiny aj preplatené.“

Člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s. doplnil: „Do prieskumu sa zapojilo 2 093 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. 66,10 percenta opýtaných sestier potvrdilo, že pracuje v ústavných zdravotníckych zariadeniach, 23,10 percenta v ambulantných zdravotníckych zariadeniach a 5,60 percenta v nezdravotníckych zariadeniach. Najväčšiu skupinu z nich, 59,70 percenta, tvorili sestry a pôrodné asistentky s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Približne rovnaké percento respondentov (55,10 percenta) potvrdilo, že na základe svojho vzdelania vykonáva špecializované alebo certifikované pracovné činnosti. 21,79 percenta respondentov tvorili sestry a pôrodné asistentky s pokročilou praxou.

V súvislosti s nedostatkom pracovnej sily sa mnoho zamestnávateľov na Slovensku v iných odvetviach snaží motivovať a stabilizovať svojich zamestnancov prostredníctvom rôznych benefitov. Pozrime sa na to, ako a čím motivujú zamestnávatelia v zdravotníctve svojich zamestnancov. „Na základe prieskumu musíme konštatovať, že i napriek tomu, že je u nás sestier a pôrodných asistentiek nedostatok, len 5,70 percenta zamestnávateľov využíva možnosť zamestnávať sestry a pôrodné asistentky na skrátený pracovný čas. Len 35,50 percenta opýtaných sestier a pôrodných asistentiek má udelené osobné ohodnotenie, u 30,50 percenta sestier a pôrodných asistentiek zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové poistenie a len 26,20 percenta má vyplácaný aj príplatok za zmennosť. Sestry a pôrodné asistentky ako regulované zdravotnícke povolania sú povinné sústavne sa vzdelávať, preto je zarážajúce, že až tretina z nich (33,40 percent) udáva, že im zamestnávateľ neumožňuje čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy na sústavné vzdelávanie, napriek tomu, že majú túto povinnosť zo Zákonníka práce. Vzhľadom na súčasný nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je nepochopiteľné, že náborový príspevok pre nových uchádzačov o zamestnanie vypláca len 6,20 percenta zamestnávateľov,“ uviedol M. Laurinc.

Na základe našej podrobnej analýzy a z vyššie uvedených čísel je zjavné, že budúca vláda SR a zákonodarný orgán budú mať čo robiť, aby zvrátili tento stav, aby o nedostatku sestier a pôrodných asistentiek a pracovných podmienkach nie iba hovorili, ale prijali také rozhodnutia, ktoré zásadne zmenia túto situáciu. „Nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek totiž v prvom rade ohrozujeme pacientov,“ uzavrela I. Lazorová.

Na prieskum reagovali Ministerstvo zdravotníctva SR a Viliam Novotný, predseda strany Šanca.
 
Sekcia: Názory Autor: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Váš hlas 1. Počet hlasov: 31