Zdravotnícke noviny

Názory

Postrehy z krízy

20. máj 2020 - Poisťovne zaviedli vo výkonoch štatút telekonzultácie rôznych úrovní a výkon predpisu opakovaného receptu

Na spoločnom posedení so zástupcami poisťovní v rámci kongresu Slovenskej spoločnosti pre liečenie rán sme definovali okruhy problémov vzťahu lekár – pacient – poisťovňa. Očakávame stretnutie s asociáciou poisťovní, kde môžeme debatu obohatiť o skúsenosti z praxe a navrhnúť konkrétnejšie aplikácie riešení pre „mierové“ časy. Jedným z okruhov problémov bola možnosť preskripcie pomôcok a liekov pacientom bez ich prezenčného vyšetrenia (návrh sa týkal imobilných pacientov). Riešenie bolo v prvotnom prezenčnom vyšetrení s odporučeniami na ošetrovanie pro domo, najmä v spolupráci s ADOS.

Od sestry ADOS sa očakáva definovaná erudícia podporená certifikovanou pracovnou činnosťou. Sestra ADOS by v rámci svojej kompetencie a zodpovednosti formálne popísala veľkosť a stav rany a compliance doterajšej liečby, prípadne by zhotovila fotodokumentáciu. Tento výkon by si vedela voči poisťovni adekvátne vykázať. Lekár, ktorý by dostal tieto informácie, by ich zadokumentoval a odporučil by liečbu a predpísal dané pomôcky. Voči poisťovni by si vykázal telefonickú konzultáciu a predpis pomôcok. Počas krízy takto mnohé sestry ADOS a lekári spolupracovali, a nielen u imobilných pacientov. Prax ukázala nevyhnutnosť vizuálnej kontroly lekárom, čo umožnili niektoré IT spoločnosti dočasným bezplatným využívaním šifrovanej videokonzultácie pre zdravotníkov počas krízy. 

Poisťovne zaviedli vo výkonoch štatút telekonzultácie rôznych úrovní a výkon predpisu opakovaného receptu. Riešenie na budúcu diskusiu s poisťovňami zahrňuje vyšetrenie pacienta ako samostatný výkon, ktorý by si mohol účtovať alebo lekár, alebo sestra ADOS, nie však súčasne. Toto je plne uplatniteľné aj po kríze, keď sa presnejšie zadefinujú podmienky výkonov a vykazovania. 

Ukázala sa potreba formalizovaného spôsobu popisu rán, aby sa zachovala maximálna objektivita pri popisovaní rany. Prieskumom cez internet sa podarilo objaviť viacero odborne garantovaných poloautomatických aplikácií, ktoré dokážu cez mobil zmerať veľkosť rany, a následne sestry vyplňujú formulár s ďalšími definovanými parametrami rany a celkového stavu pacienta. Tieto údaje sa prenesú šifrovane na server, kde lekár môže s údajmi pracovať, archivovať výstupy v dokumentácii pacienta. Niektoré aplikácie umožňujú vytvoriť skupiny spolupracovníkov, tzv. ranové tímy, kde lekár zapojí do skupiny sestry ADOS. Implementácia formalizovaného spôsobu rán bude predmetom diskusie s poisťovňami ako nový nápad na uplatnenie v praxi s možnosťou spätnej kontroly poisťovňou.
Sekcia: Názory Autor: MUDr. František Špaček, chirurg, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0