Zdravotnícke noviny

Názory

Pomoc samovrahovi

27. jún 2013

Muž vo veku 50 až 59 rokov, v máji, v pondelok po desiatej hodine večer do siedmej rána, vBanskej Bystrici a s poruchami psychiky – to je podľa štatistík typický slovenský samovrah. Samovražda je u nás, ale aj v ďalších štátoch veľkým problémom zdravotníctva – ak u nás dobrovoľne odíde niečo nad 500 ľudí, v Česku je ich ročne 1600, v Maďarsku 1 200, v svetom rekormanovi vLitve s 3,5 mil. obyvateľov vyše 3 000. Samovražda si vyžaduje pozornosť odborníkov, ale jej prevencia a kontrola sú zložité. Dôležitým krokom v prevencii samovrážd je aj poverenie odborníkov v primárnej zdravotnej starostlivosti, aby zisťovali, či ich pacienti nie sú suicidálni a poslali ich v prípade potreby k špecialistom. Psychiater by mal zhodnotiť psychický stav postihnutého, diagnostikovať prípadnu duševnú poruchu a navrhnúť ďalší terapeutický postup. Aj minuloročná štatistika totiž potvrdila, že najčastejšou diagnózou pri dokonanej samovražde je depresia. A aj keď prevažná väčšina samovrahov trpí duševnou poruchou, väčšina nenavštívi psychiatra. I preto je úloha zdravotníckeho personálu v primárnej starostlivosti veľmi dôležitá.
Aj telesné ochorenia
Okrem duševných chorôb sú spojené so zvýšeným počtom samovrážd aj niektoré telesné ochorenia. Ide napr. o neurologické poruchy, epilepsiu, úrazy hlavy, chrbtice a cievne mozgové príhody, karcinóm, alebo HIV/AIDS. Existujú indície, že smrteľná choroba, napr. karcinóm je spojená s vyšším počtom samovrážd. Suicidálne riziko je väčšie u mužov, počas prvých 5 rokov po určení diagnózy a vo fázach, keď sa pacient podrobuje chemoterapii. So zvýšeným rizikom samovraždy môžu byť spojené aj chronické stavy ako diabetes, sclerosis multiplex, chronické ochorenia obličiek, pečene a iné gastrointestinálne poruchy, ochorenie kostí a kĺbov s chronickou bolesťou, kardiovaskulárne a neurovaskulárne choroby, či sexuálne poruchy.

Sekcia: Názory Autor: Branislav Janík, redaktor ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 148