Zdravotnícke noviny

Názory

Polemika: Staronové „lístkové“ ťaženie

21. február 2013 - Je obdivuhodné, ako sa téma výmenných lístkov opakovane vracia v pravidelných odstupoch. Ak sa pozrieme do nedávnej minulosti, zistíme, že Slovenská lekárska únia špecialistov sama bez akejkoľvek pomoci zažehnala hrozbu poukazov na vyšetrenie k špecialistom už dvakrát. Z nekonečných bojov, ktoré sme v tejto veci viedli, sme získali pomerne širokú odbornú argumentačnú bázu, čo však samo o sebe nemohlo stačiť, preto sme vďaka autorite organizácie a jej dôveryhodnosti u občanov vytvorili dostatočne silný tlak, ktorý bol napokon v oboch prípadoch účinný. Z našej skúsenosti je možné vyvodiť niekoľko charakteristík „lístkových ťažení“.  

Fakľový pochod géniov
 

Je charakteristické, že na začiatku vždy stoja tvrdenia niektorých vedúcich predstaviteľov organizácií, združujúcich prevažne praktických lekárov, že práve praktický lekár je schopný riešiť až 80 percent „prípadov“ v ambulantnej praxi. Sme presvedčení, že ten, kto si trúfne o sebe vyhlásiť, že je schopný s jedinou odbornosťou zvládnuť 80 percent „prípadov“, podáva takto celkom jasný dôkaz o tom, že nemá ani len predstavu, čo všetko je dnes pre včasnú diagnostiku a liečbu pacienta možné a potrebné urobiť.
Keby šlo len o to „možné“, autorov toho výroku by to až tak netrápilo, to „potrebné“ však predsa len celý ten fakľový pochod géniov trochu zneisťuje. Už aj preto, že „vyšetrovateľov“ Úradu pre dohľad, ako aj súdnych vyšetrovateľov zaujíma zásadne práve rozpor medzi „potrebným“ a „poskytnutým“. Na to netreba zabúdať, inak nám to všetkým pripomenú práve tieto štátne inštitúcie. Charakteristické je aj to, že všetky „odborné“ argumentácie protistrany napokon pod naším tlakom postupne zanikli v prospech tvrdenia, že výmenné lístky prinesú úsporu a zlepšia efektivitu systému.

 

Šikanovaní pacienti
 

Tvrdenie, že týmto opatrením sa zlepší efektivita systému, je nepravdivé. Prečo? Pretože poukazy k špecialistom tu boli už opakovane a nikdy nič nezlepšili. Naopak, evidentne vždy zhoršili dostupnosť aj kvalitu zdravotnej starostlivosti, teda boli presadené na úkor zákonných práv pacienta. Nejde len o to, že pacienti budú šikanovaní, aby cestovali, vynechávali zamestnanie a chodili za lístkami do ambulancií obvodných lekárov. Je tu niekoľko ďalších problémov. Pacienti, vyčkávajúci na poukaz, zablokujú čakárne ambulancií a pacienti, ktorých stav si vyžaduje okamžité riešenie, budú nevyhnutne odsúvaní. Vyčkávanie v ambulancii na lístok nie je ani diagnostický, ani liečebný postup, znamená len nevyhnutnú stratu času pre postihnutého a odsunutie riešenia jeho problému.
 

Stráca sa čas na liečbu
 
Nezriedka sa stratí čas na včasnú diagnózu a liečbu, lebo niekto, kto nemá príslušné vzdelanie, bude sebavedome pátrať celkom iným smerom, ako by mal. Ďalším problémom je, že pacient sa veľakrát ani nedostane do ambulancie špecialistu, kde mal byť od samého začiatku. Spôsob, akým spolupracuje špecialista s obvodným lekárom dnes, je podstatne efektívnejší ako ten, ktorý zavládne po zavedení odporúčacích lístkov.
 

Lieči ten, kto to vie
 

Pacienta sa ujímajú lekári, ktorí sú na to povolaní, ktorí na to majú vzdelanie. Vôbec nemáme pocit, že by kvalitní obvodní lekári boli bez práce, alebo mali nedostatok kompetencií. Spolupráca s kvalitným obvodným lekárom funguje veľmi dobre aj bez legislatívnych zásahov. Spoluprácu s nekvalitným obvodným lekárom alebo nekvalitným špecialistom si nevynúti žiadna legislatíva.
Sme presvedčení, že oveľa prijateľnejší by bol nami navrhovaný model, aby pacienta manažoval vždy ten odborník, ktorý lieči jeho hlavnú diagnózu. Určite by to zabránilo tak opakovaným vyšetreniam, ako aj blúdeniu pacienta v systéme. Prečo neprešiel tento podstatne rozumnejší návrh? Tento model by totiž predpokladal, aby spolu s manažovaním pacienta, teda s právomocami bola postupovaná aj zodpovednosť. Ako sa zdá, po tej však už tak veľmi netúži nik z tých „osemdesiatpercentných“...


Nech majú aj zodpovednosť

Som za SLÚŠ oprávnený vyhlásiť, že budeme trvať na tom, aby s funkciou „manažéra“ prešla na obvodného lekára aj zodpovednosť, vrátane zodpovednosti za zanedbaného pacienta. Spôsobov, ako to môžeme dosiahnuť, je viacero. Určite budeme na rozdiel od minulosti požadovať výpisy z dokumentácie, epikrízy, ako aj zdôvodnenie každej úpravy liečby, ktoré budú jasne dokumentovať manažérske schopnosti, ale aj schopnosť prevziať zodpovednosť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Na rozdiel od minulosti však proti lístkom bojovať inak ako argumentačne, nebudeme, aj keď pokladáme za svoju povinnosť sa k problému aspoň vyjadriť a odhaliť falošnosť a rizikovosť argumentácie protistrany. Je povinnosťou pacientskych organizácií bojovať za práva pacientov, v čom im prajeme veľa úspechov.

 

Sekcia: Názory Autor: MUDr. Andrej Janco,prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 235