Zdravotnícke noviny

Názory

Po úvodnom šprinte sa maratón trochu zastavil

17. marec 2017 - Nástup Tomáša Druckera do funkcie ministra zdravotníctva považujem za najväčšie prekvapenie minulého roka.
Postaviť do čela tak citlivého rezortu ako je zdravotníctvo, krízového manažéra naznačilo, že kríza v zdravotníctve existuje a roky sa prehlbuje. Vyhrotená situácia v zdravotníctve však nie je výsledkom iba zlého finančného ohodnotenia, ale celkového a dlhodobého poklesu spoločenského ohodnotenia lekárov a zdravotníckych pracovníkov vôbec, je to kríza vzťahov.
 
Ponúkli sme pomoc
 
V časti zdravotníctvo vládneho programu sú pomenované základné problémy, ktoré chce vláda riešiť počas volebného obdobia. Základné programové ciele vlády - pacient na prvom mieste, transparentnosť, efektívnosť a účelnosť, dôstojnosť povolania a rozvoj, obnova a modernizácia, boli pre nás povzbudivé.
 
Preto som aj prvé pracovné stretnutie s T. Druckerom hodnotil veľmi pozitívne z pohľadu pomenovania dlhoročných problémov ambulantného sektora. Predstavili sme mu ASL SR, ktorá zastupuje vyše 3 200 poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, informovali sme o vývoji a stave súkromného ambulantného sektora, ktorý je najstabilnejším sektorom zdravotníctva, netvorí štátny dlh a plní si všetky odvodové a daňové povinnosti.

Očakávania smerom k vláde a ministrovi vychádzajú práve z tejto premisy. Upozornili sme, že akékoľvek nepremyslené zmeny v súkromnom ambulantnom sektore môžu mať za následok zhoršenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a nespokojnosť poskytovateľov a pacientov.

Ponúkli sme ministrovi profesionálnu a odbornú spoluprácu pri riešení akútnych, ale hlavne systémových zmien v zdravotníctve. Predpokladal som, že minister sa bude musieť zoznámiť sa s rezortom, veď pôsobil v inom odvetví, ale veľmi rýchlo sa zorientoval v problematike, čoho dôkazom je aj široké spektrum zatiaľ pripravených a predložených projektov.
 
Čakáme pokračovanie

Už niekoľko rokov upozorňujeme na bolestivé problémy v ambulantnom sektore, ako je nekonečný príbeh lekárskej služby prvej pomoci – ktorý konečne, snažíme sa veriť, speje do úspešného finále, ktoré nás zbaví nevoľníctva služieb, nevyhnutná generačná výmena lekárov primárnej starostlivosti aj cez rezidentský program, roky nedoriešený zoznam zdravotných výkonov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, stanovenie siete ambulancií, dofinancovanie zdravotníctva, vzdelávanie lekárov a ďalšie.

Čas plynul a program vlády v zdravotníctve bol pretavený do projektov. Musím uznať, že to bol heroický výkon v tak krátkom čase vypracovať ucelený materiál o pripravovaných zmenách v zdravotníctve. Taktiež oceňujem i snahu kontaktovať všetky zdravotnícke organizácie a vypočuť si ich názor.

Po úvodnom šprinte sa maratón trochu zastavil a čakali sme na ďalšie pokračovanie. Po prázdninách  a dovolenkách sa kolobeh rozbehol, aj keď sme nmnohé informácie a hlavne projektové karty museli z rezortu doslova „dolovať“.

Ministerstvo predstavilo 26 projektov, sme etablovaní v pracovných skupinách a rokujeme, predstavujeme možné riešenia, tlmočíme naše názory, aj nesúhlasné, s chystanými zmenami. Intenzívne sme pracovali v projektoch nová pohotovosť, ambulantné poplatky, rovnako pracujeme na projektoch urgentné príjmy, stanovenie siete, zoznam zdravotných výkonov a ďalšie.

Už na valnom zhromaždení ASL SR vlani v októbri sme s MUDr. Evou Vivodovou z ministerstva posunuli druhý nekonečný príbeh (zoznam zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti do pracovných procesov tak, aby implementácia do praxe bola koncom tohto roka. Naši zástupcovia pre všetky odbornosti, zastúpené v asociácií pracujú a pripomienkujú ambulantný zoznam už pomaly desať rokov. Zatiaľ neuzrel svetlo sveta!

Možno som trochu netrpezlivý, ale v tomto roku by som rád prezentoval členom, že sme skutočne vyriešili LSPP, poplatky za objednanie pacientov na presný čas v podobe doplnkových ordinačných hodín, ale aj problémy s alarmujúcou vekovou štruktúrou ambulantných lekárov, či ekonomickú motiváciu mladých lekárov prísť do ambulantnej sféry. Verím, že T. Drucker s našou aktívnou spoluprácou dotiahne predstavené systémové zmeny v prospech lekárov a pacientov.
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Marián Šóth, prezident ASL SR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 68