Zdravotnícke noviny

Názory

​Platby sa 12 rokov nemenili

12. január 2018 - Mesačná cena, ktorú zdravotné poisťovne platia poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby, bola k 1. 1. 2018 na prakticky nezmenenej úrovni už od roku 2006, keď vznikol súčasný systém záchrannej zdravotnej služby na Slovensku
V roku 2006 bola mesačná platba pre jednu posádku rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na úrovni 28 546,77 €, o 12 rokov neskôr 1. 1. 2018 na úrovni 29 235 €, čo predstavuje nárast iba o 2 percentá. V prípade posádok rýchlej zdravotnej pomoci bez lekára (RZP), ktorých je na Slovensku drvivá väčšina, sa mesačná platba z úrovne 17 592,78 € v roku 2006 dostala na úroveň iba 17 362 € k 1. 1. 2018, čo predstavuje za 12 rokov dokonca pokles o 2 percentá.

Zatiaľ čo platby pre záchranky zostali 12 rokov prakticky nezmenené, ceny všetkých vstupných nákladov medzičasom na Slovensku vzrástli. Celková inflácia za uvedené obdobie bola vyše 18 %, rast miezd v zdravotníctve bol za uvedené obdobie takmer 60 %.

Všetci poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby pritom žiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o úpravu výšky mesačných platieb už v roku 2016 a opakovane začiatkom roku 2017. Dôvodom bol najmä rast platov lekárov v nemocniciach a s tým spojený odlev kvalitných lekárov zo záchraniek do nemocníc.

Druhým, nemenej závažných dôvodom bol každoročný nárast zákonom stanovených minimálnych mzdových nárokov zdravotníckych záchranárov, ktorý poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby rešpektovali, platy záchranárom upravili, no s tým spojené zvýšené náklady nedostali pokryté v mesačných platbách. Ministerstvo zdravotníctva SR na tieto žiadosti poskytovateľov ZZS v priebehu roku 2017 vôbec neodpovedalo.

Teraz avizované zvýšenie mesačných platieb za poskytovanie záchrannej zdravotnej služby hodnotíme celkovo pozitívne. Oceňujeme, že v prípade posádok RLP (s lekárom) pristúpilo MZ SR k zvýšeniu, ktoré umožní platy lekárov v záchrannej zdravotnej službe urobiť konkurencieschopné platom lekárov v nemocniciach. Mrzí nás však, že v prípade posádok RZP (so záchranármi) pristupuje MZ SR opäť iba ku kozmetickej úprave o 3,5 %. Sme toho názoru, že takéto kozmetické zvýšenie platieb pre záchranárske posádky neumožní zvýšiť platy záchranárov na takú úroveň, ktorú si títo odhodlaní profesionáli za svoju prácu zaslúžia.

Pri kalkulácii platieb pre posádky RZP totiž MZ SR vychádza z toho, že hrubé platy záchranárov by mali byť zhruba na úrovni 740 €, čo je podľa nášho názoru nedocenením práce zdravotníckych záchranárov. Tento fakt nás mrzí o to viac, že ťažisko systému záchrannej zdravotnej služby sa čoraz viac presúva na záchranárske posádky bez lekára a náročnosť práce záchranárov, ich vzdelanie a zodpovednosť každý rok rastú. Za ideálne by sme považovali také nastavenie mesačných platieb za posádky typu RZP, ktoré by bolo kalkulované na platy záchranárov aspoň na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Napriek nedostatočnému zvýšeniu platieb pre posádky typu RZP veríme, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zamýšľanou úpravou cenového opatrenia prispeje k zachovaniu a ďalšiemu možnému zvyšovaniu kvality poskytovanej neodkladnej zdravotnej starostlivosti obyvateľom Slovenskej republiky.
Sekcia: Názory Autor: PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 78