Zdravotnícke noviny

Názory

Onkologická liečba sa od začiatku pandémie COVID-19 považuje za neodkladnú

3. jún 2020 - Hlavne pacienti s postihnutím pľúc sú jednou z najrizikovejších skupín. 
Dosahy v súčasnosti nie sú známe, ale tak v rámci Európskej, ako aj Americkej onkologickej spoločnosti boli vytvorené registre onkologických pacientov s ochorením COVID-19 s cieľom lepšieho pochopenia možných špecifík u onkologických pacientov a získaním presnejších reálnych dát.

Údaje z publikovaných pozorovaní naznačujú v podstate očakávanú skutočnosť, že pacienti s onkologickým ochorením, ktorí majú zníženú imunitnú obranyschopnosť, sú náchylnejší na ochorenie a jeho priebeh môže byť závažnejší. Hlavne pacienti s postihnutím pľúc, či už v rámci primárneho pľúcneho onkologického ochorenia, alebo metastatického postihnutia sú jednou z najrizikovejších skupín. Existujú aj ďalšie rizikové skupiny pacientov, napríklad pacienti na imunosupresívnej liečbe či neutropenickí pacienti, ktorí majú vysoké riziko infekčných komplikácií aj bez pandémie.

Onkologická liečba sa od začiatku pandémie COVID-19 považuje za neodkladnú, z toho vyplýva fakt, že liečba u rozliečených pacientov pokračovala a pokračuje aj naďalej a liečba u novodiagnostikovaných pacientov je indikovaná vo väčšine prípadov v štandardnom režime, teda neodkladne. To kladie pomerne vysoké nároky na zdravotný personál zabezpečujúci starostlivosť o onkologických pacientov z hľadiska nutného zabezpečenia triedenia pacientov a zabezpečenia komplexnej liečebnej logistiky v podmienkach pandémie.

Práve aj testovanie onkologických pacientov pred liečbou môže byť v individuálnych prípadoch opodstatnené tak ako testovanie onkologických pacientov, u ktorých je potrebná hospitalizácia.

Čo sa týka kontrolných vyšetrení u onkologických pacientov v remisii, teda bez známok aktívneho onkologického ochorenia, tak tie sú a boli riešené individuálne a vo väčšine asymptomatických prípadov sa stále odkladajú. Existujú však pacienti, ktorí sú buď prísne sledovaní, alebo vo vyššom riziku recidívy a títo kontrolné vyšetrenia absolvovali a absolvujú v prakticky nezmenenom režime.

Diagnostika a liečba počas koronakrízy

Vo všeobecnosti možno povedať, že diagnostika a liečba onkologických pacientov boli a sú v ére pandémie prakticky nezmenené. Individuálne bola a je využívaná aj telemedicína a racionálnejšie boli a sú zvažované kontrolné vyšetrenia hlavne u pacientov na hormonálnej liečbe či tabletkovej cielenej liečbe a chemoterapii, keď v individuálnych prípadoch je možné predĺžiť časové intervaly kontrolných vyšetrení, prípadne uskutočniť laboratórne odbery v domácom prostredí.

Výskum

Prebiehajúce klinické skúšania u rozliečených onkologických pacientov prebiehali a prebiehajú bez prerušenia. Je možné, že otváranie nových klinických skúšaní môže byť v čase pandémie čiastočne zabrzdené, keďže si vyžaduje množstvo administratívnych úkonov, ktoré môžu byť do istej miery limitované. Nemusí to však byť úplne pravda, keďže veľké množstvo klinických skúšaní týkajúcich sa liečby ochorenia COVID-19 bolo otvorených a prebiehajú hlavne v krajinách, v ktorých je ochorenie závažným problémom.

Rada by som sa tiež vyjadrila k onkologickým skríningovým programom počas pandémie, ktoré boli prechodne zastavené, ale vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku budú v najbližšom období mamografické vyšetrenia v rámci skríningu na pozvánky zdravotných poisťovní opätovne spustené. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie v rámci skríningu bolo prechodne prerušené a niektoré ženy tak prekročili interval 6 mesiacov od doručenia pozvánky, v ktorom sa mali možnosť na mamografické vyšetrenie objednať, šesťmesačný interval bude predĺžený na 12 mesiacov.


 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0