Zdravotnícke noviny

Názory

Očkovať či neočkovať?

5. september 2020 - Žijeme v čase, keď protiočkovacia „lobby“ začala mať vážne spoločenské slovo. 
Európa aj svet prežívajú druhú vlnu pandémie koronavírusu. Keď sme boli na Slovensku v marci až v máji vzrušení z desiatkových prírastkov chorých denne a vláda energicky zatvárala ekonomiku, dnes nás už ani prírastky v stovkách chorých akosi nevyvádzajú z miery. S veľkou pravdepodobnosťou nás však výrazné obmedzenia a protiepidemické opatrenia na jeseň neminú. Odborníci a renomované farmaceutické firmy zároveň horúčkovite hľadajú liek či vakcínu proti koronavírusu.

Všetci, ktorí máme medicínske vzdelanie, vieme, že s kauzálnym liekom na COVID-19 to asi nebude také jednoduché. Kauzálny liek dodnes nemáme k dispozícii ani na chrípku – viac než sto rokov „bežné“ vírusové ochorenie, takže snívať o kauzálnej liečbe nového vírusového ochorenia COVID-19 je asi tak skoro nereálne. Iné je to s vývojom očkovacej látky. Mnohým vírusovým ochoreniam totiž dokážeme predchádzať vďaka účinným očkovacím látkam. Pravé kiahne či detská obrna (poliomyelitída) sú príklady vírusových ochorení, ktoré dokázala medicína na celom svete takmer úplne eradikovať práve vďaka očkovacím látkam.

V súčasnosti sa preto doslova rozbehli preteky vo vývoji vakcíny proti koronavírusu. Vo fáze testovania sú ich v súčasnosti asi dve desiatky. Ktorá z nich bude však skutočne účinnou na aktuálne zmutované kmene koronavírusu, je dnes veľkou neznámou. O to viac, že seriózne klinické skúšanie novej vakcíny chvíľu potrvá a skôr ako na jar budúceho roku, ale omnoho reálnejšie až niekedy v priebehu roku 2022, zrejme masovo dostupná nebude. Slovenské ministerstvo zdravotníctva napriek tomu už oznámilo, že určite budeme mať o účinnú očkovaciu látku záujem a spomínalo sa už aj číslo – 3 milióny kusov vakcín. Otázne však je, že ak vláda naozaj nakúpi 3 milióny vakcín proti koronavírusu, ako a koho nimi bude očkovať. Žijeme totiž v čase, keď protiočkovacia „lobby“, živená rôznymi polodbornými pseudoargumentmi šírenými na Facebooku a YouTube, začala mať vážne spoločenské slovo.

Samozvaní „znalci“ na odborné medicínske otázky, propagujúci radšej požívanie zeleniny a ovocia pred očkovaním, ale aj rýchlokvasení „právny experti“, propagujúci ochranu ľudských práv a slobodnej voľby pred povinným očkovaním, už vo verejnej mienke napáchali výrazné škody. Dnes už dokonca aj predstavitelia niektorých parlamentných strán hovoria o „ochrane slobody“ pri diskusii o ochrane verejného zdravia povinným očkovaním. Pre lekárov, infektológov, epidemiológov a verejných zdravotníkov je to predzvesť možného vážneho všeobecného ohrozenia. Ak preočkovanosť populácie klesne pod určité kritické číslo – väčšinou je to 95 alebo 90 %, je riziko vypuknutia epidémie daného infekčného ochorenia reálne.

Toto číslo, teda preočkovanosť nad 90 %, by sa malo dosiahnuť aj pri ochorení COVID-19. Teda aby sme to dosiahli, malo by byť očkovanie na Slovensku povinné. Pri rozhodnosti a populizme súčasnej vlády, ako aj sile protiočkovacej „lobby“ to vidím dosť nereálne.

Odporúčal by som však zaradiť očkovanie proti COVID-19 do očkovacieho kalendára pre deti do 15 rokov, kde by sa povinné očkovanie pri dobrej očkovacej schéme a podmienení prijatia dieťaťa do predškolského a školského zariadenia očkovaním dalo presadiť. To by mohlo ochrániť najrizikovejšiu skupinu obyvateľstva z hľadiska prenášania ochorenia, aj keď s miernymi alebo dokonca žiadnymi príznakmi. Takisto by som očkovaciu látku ponúkol bezplatne dôchodcom nad 65 rokov a očkovanie by som motivoval napríklad nulovými doplatkami za lieky, čo by mohlo ochrániť najcitlivejšiu skupinu obyvateľstva z hľadiska život ohrozujúceho priebehu ochorenia COVID-19. Vekovú kategóriu 15 až 65 rokov zrejme budeme musieť ponechať na dobrovoľné očkovanie. Rozhodovanie pri tejto produktívnej skupine populácie tak bude záležať najmä na dobrej osvete a propagácii výhod očkovania, prípadne aj na obmedzení pre tých, ktorí očkovaní nebudú – napr. v hromadnej preprave alebo pri hromadných podujatiach.
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Viliam Novotný, MPH, predseda strany ŠANCA
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0