Zdravotnícke noviny

Názory

Nový typ ambulancií záchrannej zdravotnej služby – RZP-S

15. marec 2019 - Pre poskytovateľov ZZS bude zriadenie nových posádok RZP-S znamenať veľkú výzvu

V súčasnosti realizujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) dva typy zásahov. Prvý typ, označovaný ako primárne zásahy, sú zásahy priamo na mieste v teréne, kde pacient volajúci na linku 155 potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Toto je úloha, na ktorú boli záchranky zriadené a ktorú od záchraniek v prevažnej miere očakáva obyvateľstvo. Pri týchto zásahoch sa hodnotí dojazdový čas k pacientovi (od zavolania na linku 155 po príjazd posádky ZZS). Verejnosť správne očakáva, že dojazdový čas k pacientom v núdzi bude čo najkratší.

Druhým, tzv. sekundárnym, typom zásahov sú medziklinické prevozy pacientov. Ide o prevozy kriticky chorých pacientov medzi dvoma nemocnicami, napríklad s cieľom preloženia na vyššie pracovisko alebo s cieľom vyšetrenia, ktoré odosielajúca nemocnica nevie zrealizovať. Tento typ prevozu by sa mal používať len u tých pacientov, ktorí potrebujú počas prevozu poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi ZZS.

Problém s prevozmi

Z dôvodu žalostne nízkej kvality dopravnej služby (bývalej dopravnej zdravotnej služby) dnes už nie je dopravnou službou možné medzi dvoma nemocnicami previezť ani takého pacienta, ktorý nepotrebuje počas prevozu takmer žiadnu zdravotnú starostlivosť. Ak pacient potrebuje napríklad len podávanie kyslíka alebo prítomnosť zdravotníka, ktorý by v prípade potreby privolal pacientovi pomoc, dopravná služba toto nevie zabezpečiť. Preto aj takýchto pacientov dnes nemocnice medzi sebou prekladajú s pomocou ZZS. Posádky ZZS potom aj pol dňa chýbajú na svojich stanovištiach na primárne zásahy a pacienti sa oprávnene sťažujú na dlhšie dojazdové časy záchranky v prípade volania na tiesňovú linku.

Novela zákona má zriadiť nový typ ambulancie ZZS, nazvaný RZP-S, ktorý bude špecializovaný na medziklinické prevozy pacientov. Ambulancie RZP-S by mali byť materiálovo a prístrojovo vybavené takmer identicky ako ambulancie RZP, schopné zvládnuť aj prevozy pacientov vo vážnom stave. Na sekundárne prevozy by tak boli menej využívané klasické posádky ZZS, vďaka čomu by sa mal skrátiť aj ich dojazdový čas k pacientom v núdzi. Zároveň, v čase, keď nie sú medziklinické prevozy pacientov potrebné (najmä večer a v noci), ambulancie RZP-S budú k dispozícii aj pre potrebu primárnych zásahov, čím sa dojazdové časy ZZS skrátia ešte viac.

Zriadenie týchto takmer 50 nových posádok RZP-S, fungujúcich v režime nepretržitej služby, si však vyžiada zamestnanie ďalších minimálne 200 záchranárov. To môže byť zásadným problémom navrhovaného opatrenia, keďže zdravotníckych záchranárov je už dnes na Slovensku akútny nedostatok, najmä pre nesystémové pozastavenie štúdia v odbore zdravotnícky záchranár pred 3 rokmi. Pre poskytovateľov ZZS tak bude zriadenie nových posádok RZP-S znamenať veľkú výzvu. Pomôcť prekonať nedostatok záchranárov by mohlo aj samotné ministerstvo zdravotníctva tým, že by prestalo trvať na nezmyselnej požiadavke, že šofér záchranky typu RZP má mať rovnaké vzdelanie ako zdravotnícky pracovník, ktorý sa v rámci posádky stará o pacienta.

Napriek tomu, že zavedenie ambulancií RZP-S bude pre poskytovateľov ZZS predstavovať komplikácie, a to najmä pri zriaďovaní a personálnom obsadzovaní týchto ambulancií, poskytovatelia ZZS rozhodne podporujú vznik posádok RZP-S, pretože sú presvedčení, že z ich zavedenia budú pacienti benefitovať zvýšením dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Sekcia: Názory Autor: PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 176