Zdravotnícke noviny

Názory

Neznesiteľná ľahkosť istôt

20. jún 2013 - Žijeme v čase istôt. Istotu nám ponúkajú všetci a zadarmo.

Politici na plagátoch, banky a poisťovne v reklamách. Vláda nám najnovšie ponúkajú istotu, že jedna štátna zdravotná poisťovňa v rukách štátu je lepšia ako viaceré súkromné zdravotné poisťovne. Ako laik nemám na túto tému žiadny odborný názor. Nemám ho mať odkiaľ. K problematike nebola žiadna otvorená odborná diskusia. Vláda ani ministerka zdravotníctva občanom, ani odbornej zdravotníckej verejnosti jasne nevysvetlili porovnanie výhod a nevýhod unitárneho systému zdravotného poistenia oproti pluralitnému.

Hľadá sa univerzálny poradca

Hovorí sa, že kto sa nepoučil z minulosti, je odsúdený prežiť ju ešte raz. V minulosti sme tu mnoho rokov mali unitárny systém a všetci vieme, že lepšie nebolo. Dnes máme pluralitný systém a opäť nie je dobre. Bez dokončenia transformácie a racionalizácie siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je pluralitný systém nefunkčný. Dovolím si vysloviť názor, že pacientovi je jedno, aký tu bude systém zdravotného poistenia. Viac ako systém zdravotného poistenia je dôležité zmeniť zmýšľanie občanov o vlastnom zdraví a poskytovateľom nastaviť podmienky, ktoré sa nebudú každý rok meniť. Ako právnika ma osobitne zaujali úvahy vlády a ministerstva zdravotníctva o vyvlastnení súkromných majiteľov zdravotných poisťovní. Áno, inštitút vyvlastnenia je upravený aj v dnešnej demokratickej slovenskej ústave. V tej istej ústave sa tiež hovorí, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Keďže nikto na ministerstve zdravotníctva a ani vo vláde si nechce zobrať na zodpovednosť stanovenie výšky primeranej náhrady za vyvlastnenie, hľadá sa právny a ekonomický poradca, ktorý má vláde pomôcť stanoviť primeranú náhradu. Okrem stanovenia výšky primeranej náhrady má poradca pomôcť vláde v rokovaniach so súkromnými vlastníkmi zdravotných poisťovní a rovnako aj v prípadnom procese ich núteného vyvlastnenia.

Celý názor si prečítate v ZdN, č. 25/2013

Sekcia: Názory Autor: JUDr. Martin Javorček, Maple and Fish
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 101