Zdravotnícke noviny

Názory

Nášmu zdravotníctvu sa dá pomôcť

23. máj 2013 - V súčasnosti vidím na Slovensku značné rezervy v zdravotnej starostlivosti.

Týka sa nesprávneho manažovania zdravotníctva bez realizácie základných systémových krokov v minulosti, ktorý vyústil do súčasného neefektívneho zdravotníckeho systému. V snahe zlepšiť vážnu a nepriaznivú situáciu v liečbe srdcovo-cievnych ochorení na Slovensku, kde úmrtnosť dosahuje 55 % (na porovnanie uvádzam onkologickú mortalitu s 24 %), som pri medicínsko-ekonomickej analýze po preštudovaní zahraničných a domácich materiálov dospel k nasledujúcej skutočnosti: „V samotnom zdravotníctve v SR je ´ukrytých´ najmenej 5 mld. €.“

Súhrn „skrytej“ ekonomiky v slovenskom zdravotníctve:

1. Treba vykonať zásadnú zmenu vo financovaní zdravotníctva. Odmeňovanie nie paušálne, ale za konkrétne výkony a každého pacienta. Odmeňovanie za výkony je základom ekonomizácie zdravotníctva a premeny systému súčasného na systém kvalitatívne vyšší.

2. Optimalizovať prehustenú sieť nemocníc v SR! V porovnaní s krajinami EÚ máme vysoký počet nadbytočných lôžok v nemocniciach.

3. Na Slovensku neefektívne využívame posteľový fond v nemocniciach, kde máme hospitalizáciu o 2 dni dlhšiu v porovnaní s krajinami EÚ. Tam je využitie posteľového fondu v nemocniciach nad 80 % zatiaľ čo na Slovensku dve tretiny nemocničných oddelení vykazujú využiteľnosť posteľového fondu pod 70 %! Je to objektívne zdôvodnenie nielen pre zníženie počtu lôžok, ale aj niektorých neefektívnych nemocníc na Slovensku !

Odborné fórum o transformácii v celom znení nájdete v ZdN, č. 21/2013

Sekcia: Názory Autor: Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS, kardiochirurg
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 203