Zdravotnícke noviny

Názory

​Napriek tomu, že nemajú peniaze, pomáhajú

26. máj 2020 - Ak by sa vyšetrenie protilátok realizovalo na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, bolo by možné posúdiť premorenosť populácie vírusom a odhadnúť stav tzv. kolektívnej imunity.

Laboratóriá Zdravity a ASL SR už viac ako tri týždne vyšetrujú protilátky anti SARS-CoV-2 ako neoddeliteľnú súčasť laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19. Napriek tomu, že súčasná epidemiologická situácia znížila ich výkony, a teda aj príjmy o 70 percent, investovali peniaze, čas a energiu, aby mohli v boji s COVID-19 účinne pomôcť. Vzhľadom na to, že v súčasnosti už len zisťovanie podmienok, za akých je možné vyšetrenie vykonať, je náročné, príprava nebola jednoduchá.

Laboratóriá majú k dispozícii validované diagnostické súpravy (nie rýchlotesty) aj kapacity na vyšetrovanie protilátok proti koronavírusu. V súčasnosti však neexistuje zdravotný výkon, na základe ktorého by sa tieto testy mohli hradiť zo zdravotného poistenia. Preto by bolo potrebné urýchlené zaradenie týchto vyšetrení do katalógu zdravotných výkonov. Podklady (vyplnené registračné listy) už boli odoslané do VšZP. 

Ide o dôležité vyšetrenie, ktoré je popri vyšetrení prítomnosti vírusu vo výtere z nosohltana súčasťou komplexnej diagnostiky COVID-19. Ak vyšetrením vzorky krvi zistíme prítomnosť špecifických protilátok anti SARS-CoV-2, je to dôkaz, že sa pacient s vírusom v minulosti už stretol a ochorenie prekonal (často bez veľkých klinických príznakov). Prítomnosť protilátok v krvi pacienta je predpokladom jeho vyššej odolnosti, imunity proti ochoreniu.

Ak by sa vyšetrenie protilátok realizovalo na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, bolo by možné posúdiť premorenosť populácie vírusom a odhadnúť stav tzv. kolektívnej imunity.

Naše laboratóriá majú technológiu, odborný personál a ochotu zapojiť sa aj do testovania prítomnosti RNA vírusu v steroch metódou detekcie vírusu pomocou RT-PCR (verejnosti známe výtery z nosa a hrdla). Na oficiálnych miestach však nie je možné získať pravidlá, resp. podmienky, ktoré je potrebné splniť na to, aby sa tieto výkony realizované aj v menších laboratóriách uznali. 
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Marian Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0