Zdravotnícke noviny

Názory

Na slovíčko, pán prezident ANS

10. apríl 2018 - Ad stĺpček MINÚTKA z 27. 3. 2018
· ANS žiada viac peňazí od zdravotných poisťovní a tvrdí, že nemocniciam bude chýbať 15 mil. eur na sociálny balíček a energie. Sú to všetko roky známe veličiny, ktoré by sa mali automaticky premietnuť do cien výkonov. Pán minister Drucker, dnes už minister vnútra, tvrdil na odvetvovej tripartite, že peňazí majú zdravotné poisťovne dosť. Prečo tieto známe skutočnosti nepremietol ešte ako minister zdravotníctva do cien výkonov?
 
Odpoviem si sám: „Preto, že ministerstvo zdravotníctva ešte za ministra zdravotníctva, dnes zdravotníckeho experta SaS, prenieslo tvorbu cien na zdravotné poisťovne!“
 
· 85 % nemocníc ANS najskôr uviedlo, že nemajú záujem o prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby, a dnes už 50 % nemocníc chce APS prevádzkovať. Čo sa zmenilo?
 
Znova si odpoviem sám (ako exprezident ANS alebo ako exviceprezident ANS): „Prevádzka APS, alebo po starom LSPP, patrí do oblasti primárneho kontaktu a má prekrývať ambulantnú starostlivosť všeobecných ambulancií pre dospelých, deti a dorast medzi prevádzkovými časmi ambulancií. Ministerstvo zdravotníctva už dokonale zbabralo v tejto oblasti všetko, čo sa len dalo. Prečo by mali všeobecné nemocnice pomáhať ministerstvu problémy z APS dobrovoľne riešiť. Už vnútenie prevzatia zodpovednosti od 22. hod. alebo povinnosť poskytnúť priestory pre APS v nemocnici zaradenej do minimálnej siete je pomoc až-až. Možno riaditelia tých nemocníc, ktoré dostali eurofondy, cítia určitú „morálnu povinnosť“ prihlásiť sa do tendra o organizátora APS, ale ak sa prihlásia aj tí, ktorí eurofondy alebo iné dotácie nedostali, je to číre bláznovstvo. Ak sa do tendra neprihlásia, aspoň môžu prevádzkové priestory prenajímať za odplatu. Biznis je biznis a stretávame sa s ním na každom kroku. Stačí si pripomenúť biznis majiteľov záchraniek!“ 
 
· Predpokladáte nápor na ústavnú pohotovostnú službu?
 
Znova si odpoviem sám: „Samozrejme, ak je APS (LSPP) v jednej budove spolu s ambulantnou ústavnou pohotovostnou službou, skúsenosti máme aj dnes. Urgentný príjem v pracovnom čase zastupujú príjmové ambulancie a náhle príhody vo vnútornom lekárstve, traumy privezené záchrankou či príbuznými sa miešajú s odbornými vyšetreniami, konzíliami alebo pooperačnými kontrolami. Medzi dvomi smenami, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok vybavuje akútne stavy ambulantná ústavná pohotovostná služba. Po 22. hod. tam pribudnú chrípky a podobné infekčné ochorenia gastrointestinálneho systému, čo je pre urgentné stavy „úžasná hygienicko-epidemická pomoc“.
 
· ANS nesúhlasí s povinným členstvom v komore?
 
Znova si odpoviem sám: „ANS nemá absolútne nič spoločné s lekárskou komorou, teda prečo má súhlasiť alebo nesúhlasiť!“

Poznámka pod čiarou : 
 
„Nemocničné profesijné organizácie by sa mali predovšetkým zjednotiť do jednej organizácie s jedným profesionálnym prezidentom – výhradne so zdravotníckym vzdelaním 2. stupňa. Ten bude za ANS vystupovať na rokovaniach za všetky nemocnice a plniť podmienky, na ktorých sa snem ANS väčšinovo dohodne.“
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Peter Ottinger
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 100