Zdravotnícke noviny

Názory

Ministerkina istota

26. február 2019 - Ministerka zdravotníctva sa riadne prerátala, keď sľúbila, že zvýšenie miezd o 10 % sa bude týkať všetkých sestier, a to aj tých, ktoré pracujú v ambulantných zdravotníckych zariadeniach.
Boli sme prekvapení z jej vyjadrenia a istoty vzhľadom na to, že my už jednu negatívnu skúsenosť so zvyšovaním miezd sestier pracujúcich v ambulanciách máme. V období rokov 2012 a 2013 tu bol pokus zvýšiť mzdy aj sestrám v ambulanciách. I napriek tomu, že takýto zákon bol schválený poslancami Národnej rady naprieč širokým politickým spektrom, nestalo sa tak. Tento krok bez finančného krytia v minulosti spôsobil, že u sestier pracujúcich v ambulanciách došlo k deleniu úväzkov na administratívnych a odborných pracovníkov a mnoho z nich sa v tom období rozhodlo pod tlakom tejto nespravodlivosti odísť zo slovenského zdravotníctva.

Vzhľadom na to, že Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa nepodieľala na novelizácii zákona č. 578/2004, v ktorom sú ošetrené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach, je nám veľmi ťažké posúdiť, odkiaľ pramenila ministerkina istota, že sa jej podarí zvýšiť mzdy sestier pracujúcich v neštátnych ambulanciách. Pravdepodobne tu niekto nehovorí pravdu, keďže ministerka tvrdí, že zvýšenie miezd sa má týkať aj sestier mimo ústavnej zdravotnej starostlivosti, na čom sa dohodla s ambulantnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Najväčšie združenie neštátnych ambulantných lekárov – Zdravita – na jednej strane nepodpísalo návrh „Memoranda o účelovom použití štátnych finančných prostriedkov v priebehu kalendárneho roka 2019 na krytie mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov“, na druhej strane však potvrdilo, že zdroje do ambulantného sektora sa podarilo zvýšiť. Je pre nás teda otázne, na aký účel bude 50 miliónov eur (ako tvrdí MZ SR) navyše prednostne použité, keďže – ako tvrdí Zdravita – na mzdy sestier je to málo.

Faktom je tiež to, že určitá skupina ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i napriek nedofinancovaniu ambulantného sektora objektívne ušetrí, a to práve na mzdách praktických sestier (premenovaných zdravotníckych asistentov) ktoré môžu od 1. 1. 2019 oficiálne pracovať v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých. Nikde inde.

Postoj MZ SR vo vzťahu k mzdám a memorandu vyznieva trochu schizofrenicky, keďže na jednej strane tvrdí, že „je na samotných poskytovateľoch, ako tento záväzok budú napĺňať“, pričom ambulantní poskytovatelia už potvrdili, že ho nenaplnia, a na druhej strane MZ SR tvrdí, že „aktuálne nie je potrebné uzatvárať žiadne memorandum“. O čo teda vlastne pani ministerke ide? Zlepšenie imidžu ministerstva bez diskusie so zainteresovanými stranami?

Upozorňujeme však na to, že v každom prípade aj bez memoranda musia zamestnávatelia upraviť mzdy sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v ambulanciách, a to v nadväznosti na rast minimálnej mzdy, ktorá je v roku 2019 na úrovni 520 eur. Dávame do pozornosti § 120, ods. 4, ktorý upravuje minimálnu mzdu sestry a pôrodnej asistentky odmeňovanej podľa Zákonníka práce, ktorá by mala byť minimálne na úrovni 832 eur.
Sekcia: Názory Autor: PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. člen Rady a člen Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, riaditeľ kancelárie komory
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 125