Zdravotnícke noviny

Názory

Manažment pacienta lístok nerieši

21. február 2013

Opätovné zavedenie odporúčacích lístkov praktických lekárov k špecialistom problém manažmentu pacienta nerieši. Lístky nezaručia, že všeobecný lekár bude mať lepší prehľad o liečbe svojho pacienta v ambulancii špecialistu. Nezaručia teda, aby mal informácie o neefektívne predpísaných liekoch či liekoch, ktoré by mohli mať nežiaduce účinky v kombinácii s inou predpísanou liečbou. Pacient ani špecialista nie sú povinní priniesť všeobecnému lekárovi informáciu o diagnóze a jej liečbe. V praxi sa môže stať, že všeobecný lekár sa ani nedozvie, čo presne špecialista diagnostikoval jeho pacientovi a čo mu predpísal. Malo by však byť v záujme pacienta informovať svojho praktického lekára o návšteve u špecialistu a dať mu do zdravotnej dokumentácie správu od špecialistu. Tento problém by vyriešili elektronické zdravotné karty, do ktorých by mali prístup jednotliví lekári a sami by si pozreli, aké diagnózy ktorý lekár diagnostikoval, aký zvolil liečebný postup a aké predpísal lieky pacientovi. Praktický lekár by sa nemusel spoliehať len na informácie, sprostredkované pacientom, ak sa k nemu vôbec dostanú. Pravdou však je, že na eHealth stále len čakáme...

 

Sekcia: Názory Autor: JUDr. Eva Madajová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 142