Zdravotnícke noviny

Názory

Limit spoluúčasti

29. apríl 2019 - Substitučná liečba pri metabolických vrodených genetických ochoreniach by mala byť kategorizovaná tak, aby pacienti nedoplácali
Užíva sa totiž celý život a jej vynechanie mnohokrát znamená vážne poškodzovanie zdravia až skrátenie života. O to viac, ak je ako substitučná liečba kategorizovaný len jeden liek, je doplatok nepochopiteľný. Metabolické vrodené genetické ochorenia totiž môžu mať aj ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo odkázaní len na sociálnu dávku či dôchodok. Ak si nemôžu dovoliť doplácať, nemajú brať substitučnú liečbu?

Čo sa týka limitu spoluúčasti, bol som autorom tohto ochranného mechanizmu ešte v roku 2009 a za vlády Ivety Radičovej sa nám ho podarilo presadiť do legislatívy a zaviesť do praxe. V ostatných rokoch bol dvakrát upravený, ale vždy v zmysle jeho rozširovania a znižovania. Konkrétne v prípade starobných dôchodcov je dnes určený vo výške 30 eur štvrťročne. Ak doplatky za lieky prepočítané na doplatok za najlacnejší liek s danou účinnou látkou u starobného dôchodcu prekročia tento limit, vráti mu ich zdravotná poisťovňa do 90 dní od skončenia daného štvrťroku. Všetky údaje potrebné na určenie nároku poisťovňa eviduje vo svojom informačnom systéme a v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka zašle príslušnú sumu priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú.

V tomto konkrétnom prípade musí najprv dôchodca zaplatiť všetky doplatky sám, potom mu ich automaticky jeho zdravotná poisťovňa vráti s výnimkou 30 eur, čo je jeho spoluúčasť za štvrťrok. Ak však začne užívať substitučnú liečbu povedzme v apríli, prvé peniaze sa mu za druhý štvrťrok vrátia niekedy v septembri a dovtedy si to musí hradiť sám.

Limit spoluúčasti teda pacienta ochráni a dodatočne mu vráti peniaze, ale určite lepšie by bolo kategorizovať v každej skupine lieky tak, aby aspoň jeden bol s nulovým doplatkom, a to aj v prípade, že je jediným v danej skupine.
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Viliam Novotný, MPH, predseda strany ŠANCA
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 130