Zdravotnícke noviny

Názory

Len informovaný pacient je partner

9. december 2019 - V sídle Španielskeho úradu pre kontrolu liečiv v Madride sa konalo pracovné stretnutie regionálneho zoskupenia európskej siete EUPATI (Európska akadémia pacientov o te rapeutických inováciách).
Slovenská účasť bola prvá po oficiálnom prijatí platformy EUPATI.SK za riadneho člena stredo- a juhoeurópskej súčasti projektu. Ukazuje sa, že pohľad i slovo primerane informovaného a vzdelaného pacienta, pre ktorého sú v konečnom dôsledku všetky tieto inovatívne medicínske prostriedky určené, môže mať zásadný a pozitívny význam nielen pre ich úspešný, zmysluplný vývoj, ale aj pre ich efektívne použitie v praxi.

Preto sa už systematicky a v širokej interdisciplinárnej a medzinárodnej spolupráci rozvíja úsilie o adekvátne zapojenie „hlasu pacienta“ prakticky do všetkých etáp vývoja nového lieku, zdravotníckej pomôcky či iného medicínskeho prostriedku vrátane klasických klinických skúšaní pred ich uvedením do praxe.

Okrem toho však ide aj o čo najširšiu účasť pacientov, či už aj osôb bez konkrétneho ochorenia, v nových formách klinického výskumu, ktorých realizáciu dnes postupne umožňujú obrovské databázy údajov vznikajúce v rámci efektívnej implementácie elektronického zdravotníctva a biobankingu. Aby sa predstavitelia pacientov mohli do týchto náročných procesov efektívne a zmysluplne zapojiť, musia im primerane rozumieť.

Iba náležite vzdelaný a správne informovaný pacient sa môže stať skutočným – a veľmi cenným partnerom v tomto náročnom, mnohostrannom dialógu. Ten sa však neobmedzuje len na oblasť výskumu a vývoja, ale presahuje aj do ekonomickej a sociálnej oblasti. Týka sa dostupnosti nových medicínskych prostriedkov a hodnotenia sociálnych, etických a právnych aspektov ich adekvátneho použitia.

Ide o hľadanie riešení týchto náročných problémov na celospoločenskej a politickej úrovni.
Sekcia: Názory Autor: Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 63