Zdravotnícke noviny

Názory

Lekári sú obeťou

16. február 2015 - Táto spoločnosť je organizovaná na princípoch morálneho rozkladu.
Okrem iného, jeden z jej hlavných princípov je princíp dvojitej morálky. Napriek tomu, že celá sa riadi svätými trhovými princípmi, od lekároch sa stále vyžaduje, aby dodržiavali morálny kódex budovateľa komunizmu.

Myslím si, že táto dvojtvárnosť dnes nemusí vyhovovať každému zdravotníkovi.

V spoločnosti, kde sa legálne každoročne zo zdravotníctva stratí cez neefektivitu viac ako 2 mld. euro z odvodov pacientov, tieto peniaze samozrejme pacientom chýbajú.

Je potom logické, že keď sa pacienti v nedofinancovanom systéme cítia právom byť ohrození, usilujú sa zaplatiť si svojho lekára priamo bez medzičlánku poisťovní.

Lekári nie sú iniciátormi ani organizátormi tohto systému, ale sú spolu s pacientmi  jeho obeťou.

Ospravedlňovať by sa mali politici, ktorí toto všetko pacientom a lekárom spôsobujú.

Buďme realistami. Preto by som sa opýtal - je úplatok pozitívum alebo negatívum?

V dnešnom zdravotníctve, kedy klasický úplatok častokrát doslova zachraňuje životy by som bol pri jeho hodnotení aj z morálneho hľadiska opatrný. Ľudia si radi priplatia, ale chcú dostať maximálne možnú kvalitu aj v dnešnej biede.

Oklam ma na cene ale nie na kvalite - to je častokrát ich apel na svedomie lekára. Bohužiaľ, až sem sa dnes posunula morálka aj v zdravotníctve. Ale je to vždy lepšie než keby pacienti a ich rodiny nemali už žiadnu možnosť.
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Peter Lipták, všeobecný lekár
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 322