Zdravotnícke noviny

Názory

Je to zámerné?

14. júl 2017 - V reakcii na opakované vyjadrenia verejnej výzvy MUDr. Šótha k vzniku spoločnej organizácie ambulantných poskytovateľov v Zdravotníckych novinách uvádza predstavenstvo Zväzu ambulantných poskytovateľov svoje stanovisko
Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) pozval dňa 11. novembra 2016 zástupcov Zdravity o.z. na pracovné stretnutie s cieľom obnovenia rokovaní o vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej ambulantných poskytovateľov. Rokovanie sa uskutočnilo 22. novembra 2016 a jeho záverom bola potreba pokračovať v ďalších rokovaniach až do vzniku jednotnej organizácie ambulantných poskytovateľov.

Napriek opakovaným výzvam, pozvánkam a navrhovaným termínom zo strany ZAP k pokračovaniu spoločného rokovania sa našim partnerom zo Zdravity podarilo nájsť si čas až 11. apríla 2017. Na tomto stretnutí predstavil ZAP základnú filozofiu spájania a boli dohodnuté konkrétne kroky postupu vytvorenia spoločnej organizácie. Následne ZAP pripravil kompletné návrhy právnych materiálov, ktoré zaslal vedeniu Zdravity.

Na spoločných stretnutiach sa zástupcovia oboch strán dohodli, že nebudú o týchto aktivitách informovať médiá, kým sa nedosiahne definitívna dohoda. Posledné pracovné stretnutie sa uskutočnilo 27. júna 2017 na Vazovovej ulici v Bratislave. Už na tomto stretnutí zástupcovia ZAP vyslovili počudovanie nad verejnou výzvou generálneho riaditeľa ASL SR adresovanou prezidentovi SLK na vytvorenie spoločnej organizácie združujúcej ambulantných poskytovateľov.

O to väčšie je naše prekvapenie, keď sa aj po tomto stretnutí v médiách už opakovane objavila výzva najprv prezidenta ASL SR, MUDr. Šótha a druhýkrát generálneho riaditeľa Zdravity o.z., toho istého MUDr. Šótha, ktorá bola adresovaná prezidentovi SLK s tou istou požiadavkou.

MUDr. Marián Šóth sa osobne zúčastnil každého pracovného stretnutia ZAP a Zdravity. Napriek tomu, že nielen členská základňa ZAP-u, ale aj radoví členovia Zdravity sú už dlhší čas dostatočne informovaní o plánovanom vzniku spoločnej organizácie, ako aj maximálnej snahe ZAP o vytvorenie tejto organizácie, MUDr. Šóth v médiách opakovane vyzýva prezidenta SLK, aby inicioval rokovania o vzniku jednotnej organizácie, pričom tieto rokovania bežia už viac ako pol roka, ako sme už spomínali.

Nevieme, kde dochádza k informačnému bloku, keď sa informácie z rokovania zástupcov Zdravity so ZAP-om nedostávajú k vedeniu ASL SR, hoci sú to tie isté osoby. Alebo je odvádzanie pozornosti od hlavných problémov neštátnych ambulantných lekárov, vyjadrené mediálnymi aktivitami generálneho riaditeľa Zdravity a prezidenta ASL SR MUDr. Mariána Šótha, zámerné? Natíska sa otázka, komu majú tieto aktivity, v tomto čase otvorenia zmlúv ambulantných poskytovateľov zdravotným poisťovniam prospieť? Radovým členom Zdravity, ani ZAP-u určite nie.
 
Sekcia: Názory Autor: Predstavenstvo ZAP
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 107