Zdravotnícke noviny

Názory

Hlas sestier takmer nepočuť

23. máj 2013 - Politické garnitúry presadzujú len svoje politické priority, vízie a záujmy.

Komora sestier by sa mala intenzívnejšie venovať aktuálnym problémom pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania. Od avizovaných spiatočníckych zmien v odbornej príprave sestier na výkon povolania, očakávaného prechodu na vyššie odborné vzdelávanie sa bude odvíjať podpora a rozvoj výskumu v odbore, ďalšie vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek, autonómia pri výkone povolaní, rozvoj komunitnej a dlhodobej starostlivosti, ale aj mzda a spoločenské uznanie povolaní.

Zrušiť vysokoškolské vzdelávanie je neprípustné

Nehovoriac o kvalite a bezpečnosti poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ku ktorej určite neprispeje znižovanie kritérií pre prijímaných uchádzačov. Nemôžeme očakávať ani vysokú motiváciu záujemcov o štúdium, pretože je všeobecne známe, že ide o výkon povolaní s vysokými nárokmi na odbornosť, spojenými s psychickou a fyzickou záťažou a s nízkym mzdovým ohodnotením. Na potrebu riešenia našich požiadaviek sme upozorňovali dlhodobo a právom sme očakávali niečo iné - motivačné stimuly, ktoré by pritiahli kvalitných záujemcov o štúdium a viedli by k ich stabilizácii v systéme, k udržaniu a k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva si však nevybralo najšťastnejšiu cestu pri vyriešení nedostatku sestier a potrieb zdravotníckeho trhu.

Polemiku v plnom znení nájdete v ZdN, č. 21/2013

Sekcia: Názory Autor: PhDr. Mária Lévyová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 100