Zdravotnícke noviny

Názory

Gordický uzol Univerzitnej nemocnice Bratislava

14. júl 2017 - Keď som sa dozvedel o zámere znovu rozdeliť UN BA na päť samostatných nemocníc, nevdojak som si spomenul na legendu o Gordickom uzle na vojnovom vozidle Gordia z Frýgie, ktorý vraj zauzlili grécki bohovia
Podľa povesti sa mal stať ten, kto uzol rozviaže, kráľom celého sveta. Pokúsil sa o to Alexander Veľký, ale ako je všeobecne známe, uzol nerozviazal, ale rozsekol mečom, takže sa kráľom nakoniec nestal, resp. stal, ale len na veľmi krátky čas. Toľko staré grécke báje a povesti. A ako to súvisí s UN BA? 

Cieľ sa nesplní

K spojeniu piatich bratislavských nemocníc prišlo pred dvanástimi rokmi a nestalo sa tak z vôle gréckych bohov, ale vtedajšieho ministra zdravotníctva p. Zajaca a teraz, po rokoch neefektívnosti UN BA, sa problém pokúša vyriešiť rozseknutím „uzla“ nie Alexander Veľký, ale Tomáš Drucker. Žiaľ, ani jemu, tak ako aj Alexandrovi Veľkému, sa cieľ nesplní, lebo volí možno rýchle, azda aj mediálne zaujímavé, ale určite nie racionálne riešenie.    

S úplnou istotou je možné konštatovať, že jedna jediná entita vytvorená z piatich bratislavských nemocníc, ako je to teraz, ale s oddeleným podvojným účtovníctvom pre každú nemocnicu, je optimálnym riešením z hľadiska minimalizácie režijných nákladov, úspory pracovnej sily, špecializácie pracovísk, komunikácie smerom na zdravotné poisťovne, ale aj z hľadiska riadenia bratislavského zdravotníctva ako celku.

Stav úplnej bezradnosti

Na jar 2016 som do Zdravotníckych novín uviedol, že: „UN BA je učebnicová ukážka toho, ako sa to robiť nemá, lebo ak dáte dokopy viac nemocníc a nezreštrukturalizujete ich, ale len spojíte do veľkého celku s názvom UN BA, nečudo, že vznikne mega problém s mega neporiadkom. Takýto stav nemá šancu prežiť, a čím skôr príde k zmene, tým lepšie pre pacienta.“

Nebol by som si však pomyslel, ba dokonca som ani len v kútiku duše nepredpokladal, že sa môže nájsť niekto, kto sa pustí do takéhoto prácneho inverzného procesu, ako je opätovné rozbitie jednej entity na päť nemocníc a bude hľadať problém tam, kde nie je.

V čase pôsobenia vo Svete zdravia som občas túžil po možnosti mať z celého Sveta zdravia jednu právnu entitu či aspoň jednu právnu entitu za príslušný VÚC. Nič také sa nikdy nepodarilo a aj keď to nebol cieľ, ale len prostriedok na dosiahnutie cieľa, považujem naozaj za absurdné, ak niekto začne búrať to, na čom by mal ďalej stavať a založiť svoju úspešnú misiu. To, že sa tak deje, sa dá vnímať len ako stav úplnej bezradnosti, ako aj potvrdenia poznania, že bez vhodných ľudí, odpolitizovania a sieťového riadenia sa nič nevyrieši.
 
Sekcia: Názory Autor: Ľuboš Lopatka, bývalý riaditeľ siete Svet zdravia
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 87