Zdravotnícke noviny

Názory

​Ešte raz

22. máj 2020 - Viac štátu bude znamenať viac mlčanlivosti a utajovania?
Všeobecná zdravotná poisťovňa už má šéfa i členov predstavenstva. To už vieme niekoľko dní. Vieme aj, o koho ide. O ktorých ľuďoch celkom presne nevieme, sú členovia výberovej komisie a koho títo členovia odporučili ministrovi z uchádzačov z výberového konania. I keď sa sama seba (asi) opýtam, načo sme sledovali „teátro“ okolo výberového konania, keď sa pán minister rozhodol po úvahe? Hoci zodpovednej. Potom sa stačilo pozrieť na menný zoznam a vybrať si. Alebo postupovať riekankou en ten tiki...

Prečo verejnosť nemôže vedieť viac o výberovom konaní najväčšej zdravotnej poisťovne? Len spomeniem, že tej štátnej. Viac štátu bude znamenať viac mlčanlivosti a utajovania? Budem sa opakovať, ale v smernici, ktorá hovorí o postupe, priebehu a základných pravidlách takéhoto výberu, sa nič nehovorí o tom, že mená členov majú byť utajované. Najnovšie zloženie komisie sa nezverejňuje, lebo zákon o ochrane osobných údajov. Formulka, prečo neprezradiť mená, sa asi vždy nájde. Informácia o tom, koho odporučili, by sa dala možno pri súčasnej kreativite odpovedí schovať za bod mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa ako členovia dozvedeli. Lenže keď jedna členka zverejnila aj to, koho odporučila a ostatní členovia sú ticho a tvárime sa, že neexistujú, prináša to do celého procesu ešte viac chaosu a otázok.
Sekcia: Názory Autor: Jana Andelová, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0