Zdravotnícke noviny

Názory

E-Health, obezita, ale aj LSPP boli témy jarného mítingu UEMO

12. jún 2017 - Na každom mítingu Európskeho zväzu všeobecných a rodinných lekárov (UEMO) sú diskutované témy, ktoré rezonujú naprieč celou Európou a proces ich zastabilizovania, resp. vyliečenia nie je jednoduchý
Tento rok nechýbali témy ako obezita, fajčenie, prevencia antibiotickej rezistencie, ale aj zavádzanie elektronizácie zdravotníctva s aktuálnymi reportmi členských zdravotníckych organizácií zastupujúcich všeobecných a rodinných lekárov. Na jarnom mítingu UEMO v Londýne sa koncom mája 2017 zúčastnil prezident ASL SR MUDr. Marián Šóth. 

Problémov v zdravotníctve je veľa nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. V dôsledku narastajúceho počtu pacientov s obezitou začali problém riešiť kolegovia na Malte prijatím zásadných opatrení vôbec uvedomenia si a akceptácie problému a zároveň začali s intenzívnou edukáciou celých rodín v oblasti zdravého stravovania. Štatistiky uvádzajú, že problém s obezitou sa bytostne týka aj ľudí na Slovensku.

Na každom mítingu UEMO sa aktuálne diskutuje o e-Health. V každej krajine sú iné priority a iný stupeň elektronizácie. V krajinách s fungujúcou elektronizáciou zdravotníctva vnímajú e-Health ako pokrok a výhodu. Mnohé krajiny, v ktorých sa e-Health iba zavádza, skôr vnímajú zdieľanie  informácií o pacientoch ako hrozbu zneužitia údajov.

„Lekár v prvom rade potrebuje mať čas na pacienta, na jeho potreby. Elektronizáciu a čas na jej zavádzanie vníma sekundárne,“ uviedli predstavitelia členských zväzov UEMO. 

Zároveň však poukázali aj na ďalšie celoeurópske problémy, ktoré sú preťaženosť všeobecných lekárov, ich kompetencie, ako i kolegiálnosť medzi lekármi a ich spoločenské uznanie.

National Report Slovakia 2017, UEMO, Londýn 

Slovenské zdravotníctvo rieši niekoľko veľkých projektov a v rámci toho aj všeobecní lekári majú svoje záujmy a východiská. 

1. Konečne sa zdá byť riešená problematika Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Hlavný problém, a to zákonom stanovená povinnosť vykonávať LSPP bez akýchkoľvek ďalších spresnení, je zdrojom neustále rastúceho napätia medzi VLD. Spoločné riešenie Asociácie súkromných lekárov SR, Slovenskej lekárskej komory znamená poskytovať LSPP do 22. hodiny, zaručenú hodinovú odmenu 12 eur a jasne určené povinnosti Poskytovateľa LSPP. 

2. Zavedenie e-Health: e-Health v SR (za 57 miliónov eur) sa dostáva do záverečnej fázy. Ako VLD však máme stále problém s tým, že ešte nevieme, kto uhradí zvýšené náklady na nákup hardvéru, zaučenie personálu, nákup rozšírených služieb telekomunikácií. Zdá sa, že čiastočné riešenie ZP Dôvera (1,4 mil. poistencov) v zmysle e-preskripcie je úspešnejšie ako veľký štátny e-Health. V súčasnosti už okolo 60 % ambulantných poskytovateľov používa riešenia e-preskripcie. Najväčšou výhodou sa javí podstatné zníženie rizika liekových interakcií, čo tento softvér umožňuje. Zvyšuje tak bezpečnosť liečby tak pre pacientov, ale aj pre lekárov. 

3. Naša aktivita na zavedenie možnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť mimo zdravotného poistenia (pacient by uhradil výkon lekára v hotovosti a lieky by naďalej hradili ZP) bola prijatá pozitívne ministrom zdravotníctva. Žiaľ, niektoré lekárske organizácie nepochopili význam tohto kroku pre lekárov a ich odpor nakoniec prinútil ministra na stiahnutie návrhu. Dúfame, že ide iba o odloženie tohto pre nás významne pozitívneho kroku.
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Marián Šóth, prezident ASL SR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 82