Zdravotnícke noviny

Názory

Doplnkové ordinačné hodiny nie sú riešením

23. január 2019 - Ťažko nájdete lekára, ktorý má silu po 40 pacientoch denne pri 30 ordinačných hodinách týždenne pridať si ďalšie hodiny.
Doplnkové ordinačné hodiny podľa vyjadrení predchádzajúceho ministra zdravotníctva T. Druckera mali byť nástrojom na zabezpečenie väčšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zabráneniu „nezmyselných“ poplatkov. V podstate majú zabezpečiť pre tých pacientov, čo to potrebujú, možnosť objednať sa na konkrétny termín, a pre tých pacientov, ktorí tento inštitút nevyužijú, menej ľudí v čakárni.
 
Zákon mal svoje ratio možno v čase, keď bolo množstvo ambulancií, ktoré mali nízke limity od poisťovní. Títo lekári mali kapacitu pre ďalších pacientov, ale nemali pridelené financie. Na druhej strane však podmienky pre stanovenie doplnkových ordinačných hodín práve týchto lekárov z možnosti mať doplnkové ordinačné hodiny vyraďovali, pretože vzhľadom na nízky limit od zdravotných poisťovní mali obvykle aj nižší počet ordinačných hodín a nespĺňali podmienku 30 riadnych ordinačných hodín týždenne. Dnes však už máme vo všetkých zdravotných poisťovniach bezlimitné prostredie, takže situácia je iná.
 
Komplikované podmienky
 
Okrem toho sa každý rok zhoršuje dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pretože ambulancie pri odchode lekárov do dôchodku zanikajú. Dôvodom je ekonomická neatraktívnosť ambulancie pre lekárov hodnotených platovým automatom podľa zákona. Dostali sme sa tak do pozície, že menší počet lekárov ošetruje viac pacientov a podľa našich vedomostí z terénu už musíte lupou hľadať takého, ktorý má voľnú kapacitu. A naozaj ťažko (pri našej vekovej štruktúre) nájdete lekára, ktorý má silu po 40 pacientoch denne pri 30 ordinačných hodinách týždenne pridať si ďalšie hodiny nad tento rozsah a v týchto požadovať od pacienta úhradu za zdravotnú starostlivosť. A to ešte za komplikovaných podmienok a povinností, najmä pokiaľ ide o hlásenia, registrácie, obmedzenie počtu pacientov a objem financií, povinnosť vybaviť aj pacientov mimo doplnkových ordinačných hodín v zákonom stanovenej lehote, za porušenie ktorých hrozia nemalé pokuty. Navyše je tu dnes de facto nesplniteľná podmienka – neexistuje na NCZI objednávací systém.
 
Netvrdíme, že sa nenájde niekoľko mladších kolegov, ktorí po tejto možnosti siahnu, preto ju v portfóliu zákonných možnosti vítame, ale v žiadnom prípade ju nepovažujeme za systémové riešenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Jediným takýmto riešením je zabezpečiť také finančné podmienky a praktické stránky fungovania ambulancií (zníženie nezmyselných administratívnych povinností), ktoré budú atraktívne pre lekára zamestnanca natoľko, že opustí pokojné vody zamestnanca a prevezme na seba bremeno zamestnávateľa a podnikateľa so všetkými, aj s nemedicínskymi povinnosťami.
 
Overené riešenie
 
Naše vedomosti, ale aj výsledky prieskumov NCZI jasne hovoria, že pacient má oveľa výraznejší problém s platením za zdravotnú starostlivosť ako s platením za komfort. V prieskume NCZI sa až 85 % dopytovaných vyjadrilo, že by určite využili systém objedania na ošetrenie na presný čas s úhradou za komfort, zatiaľ čo stotožnenie sa s platbou za výkon, teda za to, čo normálne hradí zdravotná poisťovňa, bolo výrazne nižšie.
 
Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR dlhodobo upozorňuje na to, že aj pre pacienta, aj pre lekára je nielen prijateľnejšia, ale aj technicky jednoduchšia a koniec koncov v reálnom živote odskúšaná úhrada za objednanie na konkrétny termín. V tomto smere stačí brať do úvahy výsledky prieskumu NCZI, zamyslieť sa, nastaviť parametre objednania na presný čas tak, aby eliminovali slabé miesta, ktoré sa ukázali pri ich predchádzajúcom fungovaní. Sme presvedčení, že by tento systém mohol fungovať k obojstrannej spokojnosti lekárov aj pacientov v otázke zvýšenia komfortu.

Samozrejme, nenafúkne kapacitu ambulancií, ale jediné riešenie tohto problému je jasne uvedené vyššie – dostatočne atraktívne podmienky. Inak sa dostupnosť bude rok čo rok zhoršovať.
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Andrej Zlatoš, viceprezident ASL SR pre ŠAS
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 173