Zdravotnícke noviny

Názory

Diagnostika a liečba bola poskytovaná onkologickým pacientom včas

3. jún 2020 - Onkologická diagnostika a liečba je neodkladná, na druhej strane je evidentné, že onkologickí pacienti sú vysoko rizikoví na infekčné komplikácie aj bez pandémie.
V SR je problém s údajmi. Neviem o číslach, ktoré by boli známe a niekde dostupné – koľko pacientov s nádorovými ochoreniami malo infekciu COVID-19, ako dopadli, či sa v dôsledku epidemiologických opatrení oneskorila diagnostika a liečba pacientov s nádorovými ochoreniami. Podľa konzultácie s ostatnými členmi výboru SOS by som mohol sumarizovať:

1. V počiatočnej fáze pandémie a po vyhlásení núdzového stavu v zdravotníctve sa všeobecne prijali niektoré opatrenia.
  • a) Pacienti v dlhodobej remisii ochorenia dostali informáciu o odložení plánovaných kontrolných vyšetrení.
  • b) Pacienti s stabilizovanom stave na perorálnej liečbe po telefonickej konzultácii dostali e-recept.
  • c) Všetky ostatné diagnostické a terapeutické postupy prebiehali štandardne, samozrejme, za dodržiavania všetkých prísnych protiepidemických opatrení. 
2. Po uvoľnení prísnych karanténnych opatrení sa všetko vrátilo do pôvodného stavu. 
 
Onkologická diagnostika a liečba je neodkladná, na druhej strane je evidentné, že onkologickí pacienti sú vysoko rizikoví na infekčné komplikácie aj bez pandémie. Preto sme postupovali podľa modifikovaných odporúčaní medzinárodných onkologických organizácií, ktoré modifikovali svoje štandardy a zakomponovali do nich ako ďalší rizikový faktor pandémiu.
 
Môžeme konštatovať, že diagnostika a liečba bola poskytovaná onkologickým pacientom včas a podľa štandardných diagnostických a terapeutických postupov.
 
Diagnostika a liečba onkologických pacientov počas pandémie
 
Ak máme pomenovať pozitíva, tak špecifická situácia spôsobila intenzívnejšiu komunikáciu s onkologickými pacientmi telefonicky a elektronickou poštou a výrazne sa posilnilo využívanie e-receptov. Takisto sme starostlivo zvažovali všetky vhodné alternatívy perorálnej liečby, ktoré nahradili parenterálnu liečbu a tým „ušetrili“ pacientom cestovanie a návštevu onkologickej ambulancie, čo znižovalo riziko infikovania onkologických pacientov koronavírusom. Samozrejme, poskytli sme také alternatívy, ktoré boli adekvátne efektívne.
 
Popri štandardnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti sme museli vytvoriť mnohé organizačne náročné opatrenia – filter, expektačnú ambulanciu a niekoľko lôžok v uzavretom oddelení pre prípad pacientov s podozrením na infekciu koronavírusom, kým sa ochorenie nevyvrátilo alebo nepotvrdilo.
 
Pandémia a výskum
 
Klinické štúdie, ktoré sa rozbehli a prebiehali pred vznikom pandémie, pokračovali bez výraznejšej zmeny. Otváranie nových štúdií bolo v čase pandémie prerušené. Naopak, v niektorých krajinách sa aktivovali klinické štúdie s témou Koronavírusová infekcia onkologických pacientov (neviem o takej štúdii v SR). Skríningové programy boli prerušené.
Sekcia: Názory Autor: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS)
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0