Zdravotnícke noviny

Názory

Ďalšia bublina

28. júl 2017 - Špecialitou ministra Druckera je vypúšťanie informačných bublín
Veľké očakávanie, ktoré na začiatku vyvolal, sa nenaplnili a ani nenaplnia. Tieto očakávania zjavne vytvárajú naňho tlak, že niečo urobiť musí. Nuž mal by, ale v žiadnom prípade nie to, čo sa mu jedine darí, a to je vypúšťanie bublín. Pochválil sa eHealthom, čo je, mimochodom, čisté fiasko, s ozdravným plánom Všeobecnej poisťovne si vyslúžil pokarhanie v priamom prenose, odpočet takzvaných 26 úloh skôr skončil, ako sme zistili, o aké úlohy to vlastne išlo.

Jedna z posledných  bublín je informácia o tom, ako chce zlepšiť dostupnosť inovatívnych liekov. Sú to najmodernejšie molekuly, ktoré môžu byť nasadené do liečby tých najzávažnejších ochorení. Proces vstupu nového originálneho lieku na trh je pomerne komplikovaný, liek musí byť najprv registrovaný a potom kategorizovaný.

Zjednodušene povedané, často je potreba týchto liekov taká akútna, nakoniec tie lieky zachraňujú život, že proces zdĺhavej registrácie je do času jej dokončenia nahradzovaný výnimkou, ktorú dáva ministerstvo zdravotníctva. Najmä ak liek má registráciu v iných krajinách EÚ. Následne sa liek kategorizuje, určuje sa jeho úhrada zdravotnou poisťovňou a ak to nestačí, musí sa na liek doplácať.

Naše zdravotníctvo je postavené na solidárnom systéme, keď zdraví a ekonomicky aktívni majú rozhodujúci podiel  na financovaní zdravotníctva. Štát prispieva za svojich poistencov, najmä za deti a seniorov, významne menej. Súčasne deti, seniori, chronicky chorí, onkologickí pacienti majú rozhodujúci podiel na spotrebe financií. Solidárny systém má plne financovať liečbu tých chorôb, ktorá je ekonomicky veľmi nákladná a prinášala by pre pacientov kritické finančné riziko, ktoré by rýchlo viedlo k nedostupnosti liečby v prípade drvivej väčšiny občanov.

Pri banalitách a jednoduchších chorobách je sociálne únosná spoluúčasť pacientov potrebná, práve preto, aby sme vzácne zdroje mali pre kritické náklady. Zrozumiteľné, myslím. Naozaj potom ťažko rozumieť myšlienke, ktorú Drucker prezentoval. Zmena spôsobu, akým chce vpúšťať nové molekuly, je v podstate postavená na tom, že na úhrade lieku sa budú okrem zdravotných poisťovní podieľať aj tí, čo ich predpisujú – teda lekári a nemocnice a dokonca možno aj pacienti. Čo iné ako totálny nezmysel, samozrejme. Zdá sa, že jediné, čo krízový manažér dokáže, je vyvolávať krízu nezmyselnými bublinami.
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Rudolf Zajac, Autor je exminister zdravotníctva
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 82